Til hovedinnhold

Portørfaget vedtatt som nytt lærefag

(Foto: MFH)

– Vi gleder oss over at portørfagbrevet endelig ser dagens lys, sier Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Det blir et løft for helsesektoren og positivt for alle som velger utdanningen og yrket.

05.02.2015 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 26.11.2020

Fagforbundet og Seksjon helse og sosial har vært tungt inne i prosessen med å få dette på plass. Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt at portørfaget blir et eget Vg3 som skal bygge på Vg2 helsearbeiderfag, helseservicefag eller ambulansefag. Det skal følge hovedmodellen for fagopplæring med 2 år i skole og 2 år i lære. Læreplanen står ferdig. Portører landet rundt kan glede seg. Vi i Seksjon helse og sosial er begeistret over at en lang prosess nå er i havn.

Fagbrevet vil underbygge det vi allerede vet – at denne yrkesgruppa sørger for god kommunikasjon mellom yrkesgruppene på arbeidsplassen og etterlater seg tydelige spor av kvalitet på sin vei.

Det nye faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for sikker forflytning av pasienter og ivareta helsefaglige støttefunksjoner. Dette er viktige og nødvendige oppgaver for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Portørene har fått utvidet ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere – og det stilles stadig større krav til både kompetanse og egnethet. Den nye utdanningen vil bidra til kvalitetssikring av faget og styrke tilliten til yrkesgruppen og helsetjenesten.

Det er noe eget med fagbrev. Det gir økt kompetanse, bedre lønn – og synlig stolthet over det arbeidet du gjør. Endelig har portørfaget blitt en realitet!

Portør: Lønn og arbeidsforhold

Vi håper at Fagforbundet blir det naturlige valget for portører i hele landet.

Se også pressemelding: Endelig fagbrev i portørfaget

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?