Til hovedinnhold

Faggruppa for prehospitale tjenester

Rammemodellen er grunnlaget for Fagforbundet sin tilblivelse

Rammemodellen er grunnlaget for Fagforbundet sin tilblivelse (Foto: Fagforbundet)

Faggruppa er Fagforbundet Seksjon helse og sosials rådgivende faggruppe for de prehospitale tjenestene.

13.02.2015 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 02.03.2022

Gruppen er medlemmenes talerør til Fagforbundets besluttende organer sentralt. Viktige beslutninger skal tas innenfor en rekke områder som krever faglig tilnærming. I årene framover vil vi bli stående ovenfor valg av organisasjonsstruktur og geografisk plassering, innenfor området utdanning og autorisasjon, alarmsentraler, modernisering, utvikling og materiell med mere.

Den prehospitale linjen strekker seg fra det kommunale ansvarsområdet og til pasienten er trygt plassert på riktig sted. Høy grad av god samhandling vil være en utfordring. Faggruppen har også et oppfølgingsansvar for Ambulanseforum - både tidsskrift og konferanse.

I tillegg står faggruppen bak Fagforbundets årlige Ambulansekonferanse på Storefjell.

Eventuelle synspunkter, meninger eller annet kan rettes til gruppen via e-post: ambulanse@fagforbundet.no

Gruppen består av 5 medlemmer som kommer fra hele landet:

Line Ernestussen er leder i faggruppen og kommer fra Andøya i Nordland. Hun er utdannet hjelpepleier med videreutdanning i kreft og spedbarn/barsel, og fagbrev som ambulansearbeider. Line har jobbet 17 år i ambulansetjenesten på en distriktsstasjon, og er tillitsvalgt for Fagforbundet i Nordlandssykehuset, nestleder i SHS lokalt, styremedlem SHS i Nordland samt styremedlem i sentralstyret Norges ME-forening.

Erik Hox er fra Oslo og har fagbrev som ambulansearbeider/paramedic, og har jobbet i tjenesten i 16 år. Erik jobber aktivt i en bytjeneste og på enmannsbetjent bil på Nesodden. Han har hatt diverse verv i Fagforbundet i ni år og er nå klinikktillitsvalgt i Prehospital klinikk Fagforbundet sykehus og helse OUS.

Christin Ødegård Haslestad har fagbrev som ambulansearbeider og jobber i Arendal. Hun har jobbet aktivt i tjenesten siden 2004, og har vært verneombud ved flere stasjoner. Christin er nestleder SHS Fagforbundet sykehuset og SHS Aust-Agder.

Geir Grimstad har fagbrev som ambulansearbeider og har jobbet i tjenesten siden 1980, og arbeidet på AMK kombinert med aktiv tjeneste. Geir har hatt ulike prosjekter knyttet til ambulanse/nødmeldetjenesten. Han er nå ass. avdelingssjef klinikk for prehospital tjenester Helse Møre og Romsdal, og har lederansvar for 15 ambulansestasjoner på Sunnmøre. I tillegg er han fast medlem av akuttutvalget og beredskapsutvalget i Møre og Romsdal.

Leif Johnny Fjellro er fra Florø og har fagbrev som ambulansearbeider/paramedic. Han har jobbet i ambulansetjenesten siden 1980, og jobber aktivt i en bytjeneste. Leif Johnny ertillitsvalgt i ambulansetjenesten for Fagforbundet i Sogn og Fjordane, og medlem i fremtidige tjenester prehospitalt i Sogn og Fjordane. I tillegg er han vara i styret til Helse Førde.

Medlemmer i Faggruppa for prehospitale tjenester:

Leder:
Line Ernestussen, Nordland, mobil 95940326

Øvrige Medlemmer:
Christin Ødegård Haslestad, Agder
Geir Myrold Grimstad, Møre og Romsdal
Leif Johnny Fjellro, Sogn Og Fjordane
Erik Hox, Oslo

Se yrkesside for prehospitale tjenester

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?