Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet
Morten 022

Prehospitale tjenester

Ambulansepersonell.no er nettstedet for AMK- og ambulansepersonell organisert i Fagforbundet.

Fagforbundet er LOs største forbund med over 347 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter. Fagforbundet har som målsetning å informere om aktuelle nyheter og Fagforbundets syn innen det prehospitale området, tilrettelegge for faglig oppdatering samt være et informasjonsforum for medlemmene våre. Vi tar imot tips om aktuelle saker med takk!

Følg oss på Facebook

Nyheter

Vis alle
Droppet ambulanse fra 18 meter! (Agder Flekkefjords Tidende)

30.11.16

Droppet ambulanse fra 18 meter! (Agder Flekkefjords Tidende)

En utrangert ambulansebil av merket Volkswagen ble heist opp 18 meter, før den ble droppet rett i bakken.

07.11.16

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol...

Oppstart forhandlinger NHO Service ambulanse

06.10.16

Oppstart forhandlinger NHO Service ambulanse

Forhandlingene om en ny avtale for Fagforbundets medlemmer i området NHO Service ambulanse startet opp i dag.

– Behov for et nasjonalt løft når det gjelder de prehospitale tjenestene

06.10.16

– Behov for et nasjonalt løft når det gjelder de prehospitale tjenestene

Statsbudsjettet preges av for lite strategisk tenkning og framstår som fragmentert når det gjelder de prehospitale tjenestene.

Utredning om framtidig organisering av AMK-sentralene

18.09.16

Utredning om framtidig organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i...

Helseminister Høie vil ikke legge fram en egen stortingsmelding om fremtidens prehospitale tjenester.

17.09.16

Helseminister Høie vil ikke legge fram en egen stortingsmelding om fremtidens prehospitale tjenester.

På spørsmål fra Ruth Grung (A) svarer helseministeren at det ikke er aktuelt med en egen stortingsmelding om de...

30.08.16

Da pasienten tok fram kniv, visste Anette og Carl Robert hva de måtte gjøre (FriFagbevegelse)

Vold og trusler i arbeidslivet.

Bachelor ambulansefag og søknad om autorisasjon

24.08.16

Bachelor ambulansefag og søknad om autorisasjon

Flott utspill fra Delta. Fagforbundet tok opp samme sak i henvendelse ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet 4. mai og 16. juni i fjor.

Eg måtte snu meg to gonger (NRK)

10.08.16

Eg måtte snu meg to gonger (NRK)

Frederik Fossum frå Kristiansand fekk seg ei overrasking då ein ambulanse frå Helse Førde plutseleg...

Danmark: Insourcer ambulansedrift og lokker med ekstra månedslønn

01.08.16

Danmark: Insourcer ambulansedrift og lokker med ekstra månedslønn

Selskapet Bios blir erklært konkurs i skifteretten. Det offentlige må ta utgiftene og ansvaret.

Fastholder kritikken

14.06.16

Fastholder kritikken

Forslaget til ny ambulanseplan i Helgelandssykehuset til behandling

14.06.16

Ambulansane toler ikkje utrykking

De siste fire åra har ambulansetjenestene i landet byttet motor over 150 ganger fordi de ikke tåler belastningen som...

Utdanning

    Ambulansefaget er en spennende utdanning som gir fagbrev. Er du ferdig med utdanningen kan du gå videre på paramedic-utdanning.

Hvite biler

 Atle Holberg Frey.

På tide med "hvite biler", sier Atle
Holberg Frey i Fagforbundet.

Les mer

Video om ambulansefag

Autorisasjon

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Dette innebærer et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller ikke er kompetent til.

Les mer på Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell.

Håndbøker 2017

Vi har håndbøker for 2017 for helsefagarbeidere, ansatte i hjemmetjenestene, sykepleiere (begrenset opplag), aktivitører, vernepleiere, ernæringsfagarbeidere, helsesekretærer og deg som arbeider i barnevernet.
 

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering.

 

Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Les mer 

Etiske retningslinjer

Fagforbundet jobber for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.