Til hovedinnhold

Barn smitter sjelden voksne utenfor husstanden

Denne uka har det vært skolestart over hele landet og flere har uttrykt bekymring for smittevernet i skole, SFO og barnehage. Fagforbundet har stilt flere spørsmål til Folkehelseinstituttet (FHI) om en fersk forskningsrapport som sier at også barn kan være en smittekilde. – Fortsatt ikke spesiell smitterisiko knyttet til barnehager og skoler, skriver FHI.

24.08.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 22.10.2020


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Opptatt av å trygge medlemmene våre

I skoler og barnehager er det ingen grense for antall personer som kan samles i en gruppe eller å holde én meters avstand slik det er ellers i samfunnet. Som følge av en ny forskningsrapport skrevet av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) gikk Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet tidligere denne uken ut med at smitteveilederne burde vurderes på nytt.

Leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal sier Fagforbundet følger godt med på forskning som kommer underveis og nye råd fra helsemyndighetene.

– Forskningsrapporten fra ECDC var ikke tydelig på hvorvidt barn er smittekilder på lik linje med ungdommer og voksne. Derfor følte vi at det var viktig å sjekke dette opp med FHI slik at vi kunne gi korrekt informasjon og sørge for videre oppfølging for å trygge våre medlemmer i skolen og barnehagene, sier Sundal.

FHI går i gang med ny studie om smitte blant barn

Overlege og spesialist i barnesykdommer, Margrethe Greve-Isdahl sier at det fortsatt ikke er spesielle smitterisiko knyttet til barnehager og skoler, verken for barn eller ansatte, men at det reflekterer den smitten som er i samfunnet ellers. Greve-Isdahl og assisterende helsedirektør, Espen Nakstad har skrevet et innlegg om kunnskapen de har om barn og coronavirus. De skriver at de bygger sine felles råd på en samlet vurdering av den kunnskapen som kommer. 

Folkehelseinstituttet skal nå starte en studie som vil følge barn i alderen 3 – 12 år som får påvist koronasmitte, og deres kontakter i barnehage og skole. De planlegger også en ny oppsummering av kunnskapen rundt barn og smitte.

 

Her er spørsmålene Fagforbundet har stilt og fått svar på fra FHI:

Spørsmål: Lærerforbundene mener smitteveilederen må gjennomgås på nytt på bakgrunn av forskningen til ECDC, som sier at også barn kan være smittekilde, støtter FHI lærerorganisasjonenes bekymringer?

Svar: Det er ikke ny kunnskap om at barn med symptomer kan smitte andre, men det har blitt tydeligere at dette skjer først og fremst innen samme husstand. Barn smitter sjelden barn i barnehager og skoler, og de smitter sjelden voksne utenfor husstanden. Dette skriver også ECDC.

Det er først og fremst personer med symptomer eller som utvikler symptomer, som sprer smitte. Barn får sjeldnere symptomer, og vil derfor være mindre effektive smittespredere.
Smittevernveilederne har tatt høyde for denne kunnskapen, og i vår innførte vi også trafikklyssystemet slik at det er mulig å justere tiltakene dersom det blir mer smittespredning i samfunnet. Hvis det skjer, skal barn og elever deles i mindre kohorter igjen, og det kan bli mer fjernundervisning.

 

Spørsmål: Fagforbundet ønsker å vite hva FHI mener om denne forskningen. Vi er bekymret for våre medlemmer som jobber med barn og unge, særlig de av våre medlemmer som har en til en kontakt med elevene.

Svar: FHI og Helsedirektoratet har kommet med en felles uttalelse om smitte og barn.

 

Spørsmål: Hvilken helserisiko utsettes de ansatte i skolen for sammenlignet med ansatte i andre sektorer?

Svar: I Sverige, der grunnskolen og barnehagene har vært åpne og smitteverntiltakene i skolene mindre omfattende enn i Norge, har de gjort en undersøkelse hvor de finner at ansatte i skoler og barnehager ikke har høyere risiko for å bli smittet enn andre yrkesgrupper. Det er viktig kunnskap som støtter oss i vurderingen om at det å jobbe i skolen ikke utgjør en spesiell helserisiko.

 

Spørsmål: De siste dagene har flere ansatte (både i barnehage og skole) blitt satt i karantene, hvordan er helsesituasjonen for disse ansatte?

Svar: Ansatte som er i karantene skal bli fulgt opp av helsetjenesten. Dersom man får symptomer mens man er i karantene, skal man testes for å avklare om det kan være smitte. Det å være i karantene kan gjøre at man bekymrer seg, men i de fleste smittesituasjoner i barnehage og skoler blir få eller ingen andre smittet. Utbrudd kan forekomme men det er viktig å understreke at smitte i skoler og barnehager ser ut til å reflektere den generelle smittesituasjonen i samfunnet, og det er ikke holdepunkter for at det er spesiell smitterisiko knyttet til barnehager og skoler.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?