Til hovedinnhold

Positive til regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet har sendt inn høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende etablering av stimuleringsordning for kultursektoren. – Vi er positive til at regjeringen etablerer en stimuleringsordning for å skape aktivitet i en hardt rammet kultursektor, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

26.08.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 05.01.2024

Mange av Fagforbundets medlemmer har vært, og er permittert i denne sektoren og vi har understreket behovet for langsiktighet i støtteordningene

Bekymret for kommunal kulturhus

I høringsinnspillet vektlegger Fagforbundet av alle kunst- og kulturinstitusjoner er avhengige av å planlegge for lang tid framover og dette er vanskelig med dagens restriksjoner. Der står det også at forbundet ser med stor bekymring på effektene koronaen kan ha på det lokale kulturlivet hvis det ikke gis støtte også til kulturhus organisert som kommunale enheter.

– Kulturlivet er sammensatt og sårbart økosystem. Å sikre fortsatt drift i flest mulig av de etablerte kulturinstitusjonene gir også et stort mangfold av leverandører og samarbeidspartnere muligheten til å overleve, sier Sundal.


Foto: Steinar Ottesen

Lønnstilskudd til de ansvarlige arbeidsgiverne

Fagforeningen Fagforbundet Teater og Scene har under koronapandemien vært opptatt av at de ansvarlige arbeidsgiverne innenfor scenetekniske bemanningsselskaper ikke skal rammes hardere enn de useriøse virksomheten. Mange av disse har ikke forpliktet seg til å ta arbeidsgiveransvar.

– Dette er virksomheter som rammes dobbelt. Siden de selger sceneteknisk bemanning er de avhengig av at store arrangementer med flere tusen publikummere avvikles, samtidig er disse arrangementene i stor grad avhengige av internasjonale artister som rammes av innreiserestriksjoner. For disse virksomhetene hadde aktiv permittering vært et viktig insentiv til å utvikle og beholde ansatte til de kunne oppta ordinær drift, sier leder av fagforeninga, Henriette Jevnaker.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?