Til hovedinnhold

Hvordan kan hudpleiere få beskyttet autorisert tittel?

Stand i Arendal under Hovefestivalen

Stand i Arendal under Hovefestivalen (Foto: Merete Sørensen)

Det er forskjell mellom begrepene beskyttet tittel og autorisasjon selv om autorisasjon ofte forbindes med et yrke som har en beskyttet tittel. Men slik er det ikke alltid, for eksempel kan alle om tilbyr tolketjenester bruke yrkestittelen tolk selv om ikke alle tolker er autoriserte.

16.03.2017 av NKHF i Fagforbundet
Sist oppdatert: 21.10.2019

Det er også vanlig å forbinde autorisasjon med offentlig tillatelse til å utføre et yrke og dermed også tillatelse til å benytte en bestemt tittel for yrket. Men det er viktig å være klar over at også foreninger kan gi medlemmer autorisasjon ved at de oppfyller visse minste krav om utdanning i yrket som foreningen organiserer. For eksempel kaller Sveriges Hudterapeuters Riksorganisasjon (SHR) sine medlemmer for autoriserte hudterapeuter fordi de stille høye krav til å bli medlem i SHR. Et annet eksempel er at i Norge stilles det ingen krav til å jobbe med fotpleie. Alle kan bruke yrkestittelen fotpleier, men personer som har tatt og bestått fotterapiutdanning kan benytte den beskyttede tittelen fotterapeut.

NKHF i Fagforbundet har på bakgrunn av det som er beskrevet over valgt å innføre et skille mellom yrkestitlene hudpleier og hudterapeut. Det er kun de medlemmene som oppfyller NKHFs krav til utdanning som får tillatelse til å benytte NKHFs håndverkssymbol for godkjent hudterapeut i Norge som har eksistert siden 1935. Dette er NKHFs autorisasjonsform og benevnes godkjenningsordning for å skille det fra offisiell autorisasjon.

Når vi er mange nok som står sammen i Fagforbundet har vi som mål å kjempe for at våre NKHF godkjente medlemmer får offentlig autorisasjon som helsepersonell med yrkestittelen hudterapeut.

Det er mange yrkesgrupper med ønske om autorisasjon som helsepersonell, f.eks. naprapater, akupunktører og sosionomer. Helsemyndighetene er generelt tilbakeholdne med å autorisere nye grupper. Særlig viktig er vilkåret om den gjeldende yrkesgruppe utfører det loven definerer som «helsehjelp» eller ikke. Personell som ikke er autorisert, men som arbeider i helsetjenesten er underlagt de samme vilkårene og kravene i helsepersonelloven som autorisert personell.

Fagforbundet har lang erfaring med slike saker som er både krevende og langvarige prosesser.

Derfor oppfordrer vi alle som jobber med hudpleie til å kjempe for saken gjennom å melde seg inn i Fagforbundet.
Bli medlem nå!

 

Autorisasjon:

Godkjenning eller lisens som viser at du oppfyller de formelle og faglige kravene til å praktisere et yrke.

 

Beskyttet tittel:

Yrkestittel som krever at du har en bestemt utdanning og offentlig godkjenning/ autorisasjon.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?