Til hovedinnhold

Hårfin enighet for frisørene

Etter forhandlinger utover kvelden og natta torsdag 28. april har Fagforbundet og NHO Handel kommet til enighet om tariffavtalen for frisører.

28.04.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.05.2016

Fagforbundets forhandlingsutvalg anbefaler resultatet, som nå skal ut til uravstemning blant medlemmene.

Fagforbundet har forhandlet fram betydelige tillegg på minstelønnssatsene. Partene skal også jobbe videre med etablering og praktisering av arbeidsplaner i salongene. Begge disse sakene var viktige krav for Fagforbundet i forkant av oppgjøret.

Partene skal også jobbe videre med sikringsbestemmelse for ansatte ved langvarig fravær.

Et godt stykke på vei

- Økonomiske nedgangstider og rammene lagt av frontfagene la sterke føringer for et moderat oppgjør i år. Vi gikk inn i forhandlingene med krav om å heve minstelønnssatsene opp til et nivå på linje med mannsdominerte yrker. Vi er ikke helt i mål, men vi er kommet et godt stykke på vei, sier Stein Guldbrandsen, forhandlingsleder i Fagforbundet.

Tilleggene for ubekvem arbeidstid heves, som bestemt i tariffavtalen, etter konsumprisindeksen. Videre er lærlingenes rett til å ta fagprøven etter førstegangs stryk styrket og partene er enige om å jobbe aktivt for planmessig verne- og miljøarbeid på den enkelte salong.

Tilrettelegger for faglig og personlig utvikling

Partene er enige om at arbeidsgiver skal legge til rette for ansattes faglige og personlige utvikling. Lærlingers mulighet til å gå opp til svenneprøve etter første gangs stryk er blitt styrket. Partene slutter seg også til enigheten i frontfaget om arbeidet for framtidig pensjonsordning. Bilagene i tariffavtalen er endret i henhold til enighet mellom LO og NHO, noe som blant annet innebærer at bestemmelsene om tapsregler for helligdager er delvis fjernet.

Når den sentrale delen av oppgjøret er ferdig kan lokale forhandlinger settes i gang.

Nye minstelønnssatser gjeldene fra 1. mai 2016 er:

Frisøransatt uten svennebrev:
Mellom 0 og 2 års ansiennitet:
Mellom 2 og 5 års ansiennitet:
Mellom 5 og 10 års ansiennitet:
Mer enn 10 års ansiennitet i faget:

138,00 pr time
149,00 pr time
154,00 pr time
161,00 pr time
172,00 pr time

Tilleggene for ubekvem arbeidstid økes til 32 kr for faglærte og ufaglærte frisører, og 26 kr for hjelpearbeidere og lærlinger.

 

Følg med på tariffoppgjøret 2016 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?