Til hovedinnhold

Lokale forhandlinger for frisører

Årets sentrale lønnsforhandlinger for tariffavtalen for frisører er ferdigstilt. Nå gjenstår de lokale forhandlingene, som skal gjennomføres innen 1. november.

07.07.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.07.2016

Årets ramme for oppgjøret er 2,4 %, Det vil si at man forventer en årslønnsvekst (vekst i gjennomsnittslønn for hele 2016) på om lag 2,4 %. 

Innberegnet i ramma er et overheng fra fjoråret, samt sentrale justeringer. Ytterligere lønnsdannelse skal foregå lokalt, gjennom lokale forhandlinger etter tariffavtalens § 13. Prisfastsetting og endring i provisjonsgrenser vil være en del av den lokale lønnsfastsettelsen.

Virkningstidspunkt for lokale tillegg vil være av betydning, og må omregnes avhengig av når på året det gis virkning fra. Tillegg som gis tidlig på året gir større lønnsvekst enn om samme tillegg gis sent på året.

Lokale forhandlinger skal ta utgangspunkt i virksomhetens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Resultatet kan medføre tillegg som går utover årets ramme på 2,4 %, som er ment for å være normgivende for lønnsdannelsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?