Til hovedinnhold

Enighet om barnevern og asylmottak

Barnevern (illustrasjonsbilde)

Barnevern (illustrasjonsbilde)

Fagforbundet og NHO kom 21. september til enighet på overenskomst 453 for privat barnevern, asylmottak, blindeforbundet, Frelsesarmeen og Aurora kino med flere.

20.09.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.09.2016

Fagforbundet møtte til forhandlingene med en forståelse av at det i år var et moderat oppgjør.

– Dette medførte at vi i utgangspunktet et lite økonomisk  handlingsrom. Men vi har fått et resultatet som blant annet  innebærer en økning av minstelønnssatsene og  ubekvemstilleggene. Resultatet innebærer også at det gjenstår økonomi til de lokale forhandlingene. Disse skal gjennomføres i virksomhetene innen 15. november 2016, sier Fagforbundets forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen.

TARIFFPLAKAT FOR NHO 453 TIL Å HENGE OPP PÅ ARBEIDSPLASSEN

De nye minstelønnssatsene er slik: 

per 1.5.2016

Årslønn

Økning årslønn

Timelønn 37,5 t/u

Timelønn 35,5 t/u

Under 18 år

210 113

7 800

107,75

113,82

Uten særskilt krav om utdanning

288 600

10 725

148,00

156,34

Krav om fagbrev eller tilsvarende

302 250

11 700

155,00

163,73

Krav om 3 års høyskoleutdanning

336 375

12 675

172,50

182,22

Høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

347 100

13 650

178,00

188,03

Ny minstelønnstabell for kinobetjeningen: 

Kino 1.5.16

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

Stillinger med krav om fagbrev etter lov om fagopplæring

 

0 år

3 år

6 år

0 år

3 år

6 år

Årslønn

240 669

252 291

269 432

266 409

278 519

299 208

Økning årslønn

8 131

8 541

9 107

9 009

9 419

10 120

Timelønn 37,5 t/u

123,42

129,38

138,17

136,62

142,83

153,44

Timelønn 35,5 t/u

130,38

136,66

145,96

144,32

150,88

162,08

Heving av satsene for turnus og skiftarbeid med kr 2,00 pr time slik:
 

  • Kveldstillegg mellom kl. 1700 og kl 2100 er hevet til minst kr.  37,- pr. time.
  • Nattillegg mellom kl. 2100 og kl. 0600 er hevet til  minst kr. 39,- pr. time.
  • Helgedagstillegg mellom kl. 0000 lørdag og kl. kl 2400 søndag er hevet til minst kr 29,- pr. time.

Resultatet blir nå sendt ut til uravstemning blant medlemmene.

Overenskomst 453 omfatter 1200 medlemmer i Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.

Last ned protokoll for NHO 453 2016

Fagforbundets og FO sine forhandlere: 

 


Kjetil Vevle

Fra Fagforbundet og FO: 

Fra venstre: For FO: Irmelin Stødle (forhandling), for Fagforbundet: Arne Løseth (rådgiver), Anne Green Nilsen (leder kompetansesenteret i Oslo), Stian Bryde-Erichsen (rådgiver), Odd Haldgeir Larsen (forhandlingsleder), Atle Heggø (tillitsvalgt Norsk Mottaksdrift), FO: Irmelin Sangolt Tjeflaat (arbeidsutvalget), Fagforbundet: Tone Faugli (rådgiver), Stein Gunnar Knutsen (tillitsvalgt Tiltak for ungdom), June Nyfløtt (tillitsvalgt Norges Blindeforbund) og Abdulrashid Toloo (tillitsvalgt Hero).

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?