Til hovedinnhold

Enighet i ambulanse-forhandlingene

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Raymond Turøy, og tillitsvalgt i ambulanse, Thomas Skjellhaug.

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Raymond Turøy, og tillitsvalgt i ambulanse, Thomas Skjellhaug. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har framforhandlet ny avtale med NHO Service ambulanse. Se resultatet:

06.10.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 07.10.2016

Årslønna inkludert 20 prosenten og for legedelegerte oppgaver økes for ambulansearbeider fra mellom 14.200,- kroner til 20.200,- kroner avhengig hvor man ligger på ansiennitetsstigen.

 
Ny årslønn i full stilling -  gjeldende satser fra 1. juli 2016:
Ambulansepersonell Ambulansearbeider
0 år 294 000 336 000
4 år 299 000 341 000
8 år 310 000 347 000
10 år 355 000 398 000
20 år 385 000
 • Tillegg for fullført paramedic utdanning økes med 1.000,- kroner til 32.500,- kroner.
   
 • Tillegg for legedelegerte oppgaver økes med 1.000,- kroner til kr 17.500,- kroner.
   
 • Matpengesatsen er økt med 4,- kroner til kr 82,50,- kroner.
   
 • De nye satsene for sammenhengende oppdrag som varer mellom 8 og 12 timer betales 180,- kroner. For oppdrag som varer mellom 12 og 16 timer betales 280,- kroner. For oppdrag som varer ut over 16 timer betales 380,- kroner.
   
 • Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å drøfte betydningen av bachelorutdanning paramedic.
   
 • Dersom endringer i utdanningen for ambulansearbeidere og/eller lærlinger trer i kraft i løpet av mellomperioden, er partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å drøfte betydningen av dette.

Tariffplakat for å henge opp på arbeidsplassen din

Protokoll fra forhandlingene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?