Til hovedinnhold

Fare for streik ved private sykehjem

Illustrasjonsfoto: Et overveldende flertall i befolkningen ønsker ikke at det skal være mulig å tjene penger på å drive velferdstjenester.

Illustrasjonsfoto: Et overveldende flertall i befolkningen ønsker ikke at det skal være mulig å tjene penger på å drive velferdstjenester. (Foto: Fagforbundet)

I dag starter meklingen i NHO Service-området. Meklingen går over to dager. Blir det ikke enighet kan det bli streik fra torsdag 20. oktober ved flere private sykehjem.

18.10.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 18.10.2016

Fagforbundet varslet 14. oktober plassfratredelse for 21 medlemmer i NHO Service-området. Før sommeren ble det brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service. Partene møtes derfor hos Riksmekleren tirsdag 18. og onsdag 19. oktober, med frist til midnatt onsdag med å komme til enighet.

I tillegg til Fagforbundet har også Norsk Sykepleierforbund varslet plassfratredelse

Fagforbundet forhandler på vegne av våre rundt 800 medlemmer ansatt i private sykehjem der arbeidsgiver er medlem av NHO. Vi går inn i meklingen med håp om en løsning, men er forberedt på konflikt og streik dersom det blir brudd. Å sikre sykehjemansatte gode arbeids- og lønnsvilkår og en anstendig pensjon er et hovedmåll for Fagforbundet.

Lønns- og pensjonstapere

De ansatte som arbeider i kommersielle omsorgsselskaper er lønns- og pensjonstapere. De har over lang tid fått dårligere oppgjør enn andre som utfører samme typer arbeid, slik som ansatte i kommunale og ideelle driftere av pleie- og omsorgstjenester.

De har:

  • Lavere grunnlønn.
  • Svakere lønnsutvikling. Oppgjørene har i flere år vært dårligere enn kommunale og ideelle overenskomster.
  • Lavere tillegg for kvelder, netter og høytider.

Fikk 0 i sentralt tillegg i fjor 

I 2015 fikk sykehjemsansatte med kommersielle arbeidsgivere 0 kroner i sentralt tillegg (Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO Service).

Sykehjemsansatte i kommunale sykehjem i Oslo fikk et sentralt tillegg på 7.200 kroner (tariffavtalen med Oslo kommune).

Les «Rosel og Audhild fortviler. Det private sykehjemmet kutter lønna deres med 50.000 kroner»

Les også «Ellen taper 62.000 årlig på å jobbe på privat sykehjem»

Oslo og Austevoll

Flere av virksomhetene i NHO Service er konkurranseutsatt fra kommunal sektor og mottar offentlige driftsmidler. Virksomhetene i NHO-området konkurrerer med kommunale og andre offentlige virksomheter samt andre private bedrifter. Fagforbundet la derfor frem et krav som er på linje med de avtalene som allerede er inngått for virksomheter og områder NHO Service konkurrerer med. Under forhandlingene kom det aldri noe tilbud fra NHO Service.

I første omgang er det medlemmer ved utvalgte virksomheter i Oslo og Austevoll i Hordaland som kan være i streik fra torsdag morgen. Leder for Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy, leder Fagforbundets forhandlingsutvalg i meklingen.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?