Til hovedinnhold

Oppgjøret for dyrepleiere i havn

Det er enighet mellom Fagforbundet og NHO Mat og Drikke i årets tariffoppgjør for dyrepleiere og klinikkansatte.

10.11.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 10.11.2016

Rundt klokken 04:00 natt til torsdag 10. november kom partene til enighet etter en lang mekling.

Last ned og heng opp: Tariffplakat for dyrepleiere og klinikkassistenter 2016

– Fagforbundet er spesielt fornøyd med at arbeidsgiver gikk med på kravet om å heve lønnsnivået til de ansatte. Det skal ikke avholdes lokale forhandlinger i 2016, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Roger H. Heimli.

Økonomi

  • Det gis 2 kroner per time i generelt tillegg fra 1. mai 2016.
  • Minstelønnssatsene heves med 1 krone fra samme dato. Totalt en økning på 3 kroner på minstelønna.
  • I tillegg gis det 2 kroner i generelt tillegg fra 1. september 2016.

Fagforbundet

Andre bestemmelser

  • Ansatte i foreldrepermisjon skal vurderes i de lokale forhandlingene
  • Ansatte i foreldrepermisjon skal få inntil ett års ansiennitet i permisjon
  • Klinikken skal utarbeide retningslinjer for avlønning av studenter i praksis

Protokolltilførsel

Partene (Fagforbundet og NHO Mat og Drikke) ber lokale parter å gjennomgå praksis ved overtidsbetaling og avspasering, slik at dette er i overensstemmelse med gjeldende lov- og avtaleverk.

Resultatet skal nå på uravstemning blant Fagforbundets medlemmer. Mer informasjon om dette kommer senere.

For mer informasjon

Karianne Hansen Heien, rådgiver Forhandlingsenheten, 474 15 706.

Besøk www.fagforbundet.no/tariff for oppdatert tariffinformasjon.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?