Til hovedinnhold

Lønnsoppgjør som ventet

Jan Davidsen kommer! Kommer du?

Jan Davidsen kommer! Kommer du? (Foto: Fagforbundet/Trond Isaksen)

Dette er et oppgjør med en god innretning. Ramma på 2,4 prosent vil bli normgivende for oppgjørene i kommunesektoren, sier LO-kommunes leder, Pål Skarsbak.

15.03.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.03.2017

– Det gis et generelt tillegg til alle som er omfattet av LO-NHO-oppgjøret og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, det er bra, fortsetter Pål Skarsbak.

Resultatet:

  • Et generelt tillegg på kr 1 000  per år til alle med virkning fra 1.april
  • Et lavlønnstillegg på kr 2 900 per år til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn med virkning fra 1.april. Totalt utgjør dette 3 900.
  • I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Den avtalte rammen for oppgjøret er 2,4 prosent

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kroner 452 517 i året. 90 prosent er kroner 407 265. 
For Fagforbundets medlemmer vil dette gjelde Frisøroverenskomsten og Overenskomst for dyrepleiere.

Totalt vil rundt 20 prosent av alle arbeidstakere som omfattes av mellomoppgjøret LO – NHO, få lavlønnstillegget. Godt over halvparten av alle som får tillegget er kvinner. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil.  

– Oppgjøret tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, og at vi har høy arbeidsledighet, sier Skarsbak.

Last ned tariffinfo 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?