Til hovedinnhold

Mekling ga forbedret avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter

Illustrasjon dyrepleiere.

Illustrasjon dyrepleiere. (Foto: High & Low AS)

Det ble ikke streik i meklingen med NHO Mat og Drikke om avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter. Resultat forelå natt til torsdag 21. januar.

21.01.2021 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 21.01.2021

Nivået totalt sett heves med 6,30 kroner for dem som i dag ligger på minstelønnssatsen. Det utgjør 12 285 kroner i året. Alle medlemmene i området er sikret 3 kroner, som innebærer en årslønnsøkning på 5 850 kroner i året.

Det gis et generelt tillegg på 3 kroner, gjeldende fra 1. oktober 2020. Det er én krone høyere enn forhandlingsresultatet før jul. Økning av minstelønn utover det generelle tillegget økes fra 30 øre før jul til 3,30 kroner, med samme virkningsdato.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

- Vi så på denne meklingen som en ny mulighet til å bedre fordelingen av lønnstilleggene så flere av våre medlemmer kunne få bedre lønnsutvikling. Det resultatet som nå foreligger er en tydelig forbedring sammenlignet med oppgjøret vi sto med før jul, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Oppgjøret tas i sin helhet ut sentralt, lokale forhandlinger utgår. Det gjøres med andre ord et unntak for koronaåret 2020. I 2021 blir det gjennomført lokale forhandlinger i henhold til avtalen.

- Vi er fornøyd med at hele frontfagsramma på 1,7 prosent tas ut sentralt i unntaksåret 2020. Vi kommer selvsagt til å gjøre det vi kan for å sikre at lønnsnivået til yrkesgruppa heves ytterligere i lønnsoppgjørene framover, sier Larsen.

Et flertall av Fagforbundets medlemmer stemte nei til avtalen i uravstemningen før jul. Dermed gikk 2020-oppgjøret automatisk videre til mekling.

Andre bestemmelser:

Matpenger: Matpengesatsen ved overtid reguleres til 90 kroner. Gjelder fra 20. januar 2021.

Sykepenger: NHO Mat og Drikke og Fagforbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Følgende bestemmelse endres og ny ordlyd:

Arbeidstøy: Arbeidsgiver bekoster arbeidstøy og sko pålagt av bedriften.

Opplæring i overenskomsten: NHO Mat og Drikke og Fagforbundet gjennomfører felles kurs for ledere og tillitsvalgte i tariffperioden 2020 – 2022 for å gi tillitsvalgte og arbeidsgivere økt forståelse av overenskomstens innhold og gjennomføring av lokale forhandlinger.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?