Til hovedinnhold

NHO tapte i Arbeidsretten: Full seier for LO og Fagforbundet - streiken er lovlig!

(Foto: Andreas Haldorsen, via Wikimedia Commons)

– Fantastisk seier for Fagforbundet i Arbeidsretten, skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet på sin facebookside. – Takk til de som er i streik, dere står i en viktig kamp for rettferdig lønn, skriver en glad forbundsleder.

16.02.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 18.02.2021

NHO tapte i Arbeidsretten. – NHO bør ta tegninga og sette seg til forhandlingsbordet nå, framfor å prøve andre krumspring på å stoppe en lovlig streik, sier Mette Nord til Fagbladet.

– Fagforbundet vant på alle punkter, sier Nord. Med det håper hun at forhandlingene tar til igjen.

Det er i dag 13 ansatte ved helseinstitusjoner i Lier, Asker og Trøndelag, som er i streik. Kravet er lik lønn for lik kompetanse. Det er totalt 726 medlemmer i tariffområdet.

Les hele saken: «Full seier i Arbeidsretten. Nå fortsetter streiken» i Fagbladet

Arbeidsretten avsa i dag dom som fastslår at streiken er lovlig og ikke i strid med fredsplikten.

LOs juridiske skriver dette: 

  • Retten slår fast at NHO både i forhandlingene og under mekling fastholdt at overenskomstene skulle forhandles hver for seg. Det innebar at det var streikerett knyttet til en enkelte overenskomst 453 og 481. Kravene på overenskomstene kunne dermed ikke behandles som ett interessekrav, slik NHO hevdet.
  • LO/Fagforbundet hadde også rett til å streike  til støtte for kravene om endringer og tilpasninger i de to overenskomstene, og på de tidspunkt streikene ble iverksatt var det ikke i strid med noen fredsplikt.
  •  Selv om kravene hadde en indre sammenheng (utvidelse av omfang i den ene og redusert i den andre) var det likevel av avgjørende betydning at det ikke hadde blitt fremmet noen nye krav  etter at det den 26.01 ble varslet tvungen lønnsnemnd i avtale 453. Det hadde dermed ikke skjedd noe nytt med streikens reelle formål i 481.
  •  Selv om kravet om utvidelse av omfang i 481 kan medføre overlappende virkeområde med 453, fikk vi her (også) medhold i at det ikke ville være i strid med Hovedavtalen § 3-7. 

Les hele dommen fra Arbeidsretten mellom LO/Fagforbundet og NHO her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?