Til hovedinnhold

Helsestreiken går inn i tvungen mekling

Medlemmer i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo med klar beskjed til NHO!

Medlemmer i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo med klar beskjed til NHO! (Foto: Birgit Dannenberg)

De er ikke så mange, men de har massiv støtte - og har allerede vunnet en rettssak mot NHO og fått slått fast at streiken er lovlig. En måned etter at streiken var et faktum starter den tvungne meklinga i NHO-område 481 og det er knyttet stor spenning til utfallet.

19.02.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 19.02.2021

Partene i streiken i private helsevirksomheter møter fredag 19.2 til ordinær tvungen mekling. Det er 30 dager siden det ble konflikt, og Fagforbundet møter NHO hos riksmekleren.
- Vi er opprørt over klimaet NHO har skapt, men er innstilt på en konstruktiv mekling, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Tone Faugli.


LO MEDIA

Streiken i privat helse - og omsorgsvirksomheter kom etter at Fagforbundet og FO på den ene siden og NHO Service og Handel på den andre ikke ble enige om en ny tariffavtale.

Må bli slutt på ulik avlønning

– Hovedutfordringen i dette tariffområdet er at mange som jobber der har svært lav lønn. Vi krever at våre medlemmer skal få en lønn som er sammenliknbar med tilsvarende yrker i offentlig sektor, og at urettferdigheten knyttet til ulik avlønning av folk med lik utdanning og lik ansiennitet skal opphøre, sier Faugli.

- Det var NHO som har skapt denne skjevheten i forhold til sykepleierne i 2019 og Fagforbundet vil ut av dette uføret, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Spent på resultatet

Fagforbundet møter hos mekler med en forhåpning om at NHO skal vise reell vilje til å finne løsninger. - Med tanke på dommen i Arbeidsretten håper vi at NHO viser respekt for våre krav og legger seg på et annet nivå i sin kommunikasjon, sier Faugli.

Dersom det ikke skjer, og det ikke blir enighet, fortsetter streiken.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?