Til hovedinnhold

Streiken i private helsetilbud er over

Lokale fagforeningsrepresentanter

Lokale fagforeningsrepresentanter (Foto: Fagforbundet)

Det ble enighet i meklinga mellom NHO og Fagforbundet fredag kveld. Streiken, som varte i 30 dager, er dermed over.

19.02.2021 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 24.02.2021

– Vi har sikra prinsippet om likebehandling og fått et vesentlig lønnsløft opp til nivåene i offentlig sektor, så vi er fornøyd, sier Tone Faugli, forhandlingsleder for Fagforbundet.

Fagforbundet har hatt 16 medlemmer ved Kastvollen Rehabiliteringssenter i Inderøy i Trøndelag og 11 medlemmer ved ulike helseinstitusjoner i Asker, Lier og Oslo i streik. De streikende har stått løpet ut – gjennom snø, kulde og arbeidsrett.

- Gleden er stor over å faktisk være i mål. Takk til de streikende som sto på krava så vi vant fram, sier Anne Green Nilsen, fra AU i Fagforbundet.

En tøff kamp med NHO

Denne uka ble innledet med at NHO trakk Fagforbundet inn for arbeidsretten. Det ble full seier for Fagforbundet. Arbeidsretten slo fast at streiken var lovlig og at det ikke var i strid med fredsplikten.

- Vi er lettet over at NHO nå viser vilje til å finne løsninger og at klimaet er bedre for konstruktive forhandlinger inn i mellomoppgjøret og fram til nytt hovedoppgjør i 2022, sier Anne Green Nilsen, AU-medlem i Fagforbundet.

Partssammensatt utvalg med klart mandat

Partene er enige om å jobbe sammen i et utvalg som skal se på omfangsbestemmelsene mellom de to velferdsoverenskomstene i NHO. Streiken på 453 ble stoppet av regjeringa, men Fagforbundet har på ingen måte gitt opp kravet om likebehandling av alle yrkesgrupper i private velferdstjenester.


Birgit Dannenberg, Fagforbundet

Partene skal videre utforme relevant statistikk, komme med konkrete forslag til lønns- og forhandlingssystem samt øvrige tariffbestemmelser. De kan også komme med forslag til opprettelse av nye overenskomster. LO, NHO og Abelia anmodes om å delta i utvalgsarbeidet. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 1.2.2022.

- Det partssammensatte utvalget har som mandat å legge fram konkrete forslag til hvordan dette kan løses før oppgjøret i 2022. Gjennom den styrken vi har vist gjennom disse to streikene regner vi med at NHO skjønner at de må gå reelt inn i prosessen i denne runden, sier Faugli.

Fagforbundet har fått gjennomslag for kravet om å utvide overenskomsten til å også gjelde psykiatriske behandlingsinstitusjoner og somatisk rehabilitering. I tillegg er alle høgskolegruppene sikret samme lønnsnivå.

- At NHO kom oss i møte på dette kravet var en stor seier og helt avgjørende for at vi kom i mål, sier forhandlingsleder Faugli.

Historisk heving av minstelønnssatsene

– Vi har nå utvidet ansiennitetsstigen med et nytt trinn for 10 års ansiennitet og sikret alle yrkesgrupper et lønnsnivå på linje med offentlig sektor på dette trinnet. Dette innebærer en historisk heving av minstelønnssatsene som er løftet med opptil 80 000 kroner.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?