Til hovedinnhold

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har startet

Mette Nord og resten av forhandlingsutvalget er klare til å forhandle om pensjon.

Mette Nord og resten av forhandlingsutvalget er klare til å forhandle om pensjon. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Fagforbundet vil ta vare på viktige verdier i den ordningen vi har i dag, samtidig som vi må fornye den, sier Fagforbundets leder og leder for LOs forhandlingssammenslutning i kommunene, Mette Nord.

08.02.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.02.2018

De reelle forhandlingene om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte startet i dag. Det er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som leder forhandlingene fra regjeringens side. På andre side av bordet sitter representanter fra de store arbeidstakersammenslutningene, blant dem Mette Nord.

LO-kongressens krav

Arbeidet med å legge grunnlaget for forhandlingene har pågått en tid. Partene er enige om å legge en såkalt påslagsmodell til grunn. Det er i tråd med den LO-kongressen vedtok i fjor vår. Hun trekker spesielt fram en kjønnsnøytral ordning og livslang utbetaling som viktige ordninger å videreføre i en ny offentlig tjenestepensjon.

– Det blir også viktig å sikre sliterne, de som av helsemessige grunner må gå av tidlig, en god pensjon, sier Nord til Fagbladet. Hun trekker blant annet fram kvinnedominerte yrker i helsesektoren der hun mener mange risikerer å ende som uføre fordi de ikke orker å jobbe like lenge som andre yrkesgrupper.

Tidligpensjon blir krevende

I den sammenhengen trekker Mette Nord fram både AFP og særaldersgrenser.

– En ny AFP i offentlig sektor kan komme til å likne mer på den i privat sektor, gjøre det lettere å kombinere jobb og pensjon og bli en livsvarig ytelse, men vi skal ikke trekke med oss de store svakhetene i privat AFP inn i en ny offentlig ordning, sier hun.

Mange av jobbene forblir tunge

– Det andre er særaldersgrenser. Det er to grunner til at folk har særaldersgrenser. Det er enten fordi jobbene er så tunge at de ikke kan forventes å jobbe like lenge som andre, og det er de som kan utgjøre en trussel for samfunnssikkerhet og egen sikkerhet hvis de fortsetter å jobbe. De tunge jobbene bli ikke mindre fysisk krevende av et nytt pensjonssystem og hensynet til samfunnssikkerheten blir heller ikke borte. Derfor må vi få til ordninger som gjør det mulig for disse gruppene å gå av med en ordentlig pensjon, sier hun.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?