Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Særaldersgrenser er et vern for innbyggerne, ikke et frynsegode

Brann

Espen Holmgren, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Oslo brannkorpsforening, skriver i et innlegg i Aftenposten at særaldersgrenser er et vern for innbyggerne, ikke et frynsegode for brann- og politifolk.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Holmgren mener resultatet av forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon kan svekke beredskapen. Brann- og politifolk har 60-års pensjonsalder fordi yrket forutsetter gode reaksjonsevner, godt syn, god hørsel samt psykisk styrke i tillegg til god fysikk, skriver Holmgren.

Særaldersgrensene for disse gruppene er utarbeidet for å beskytte samfunnet, og ikke minst de ansatte selv, mot faren de utgjør når deres fysiske og psykiske egenskaper antas å svekkes ved økt alder. Dette er innbyggernes vern. En garanti som skal sikre at de som rykker ut når huset ditt brenner, er i stand til å utføre jobben.

Les hele debattinnlegget om særaldersgrenser for brann- og politifolk i Aftenposten.