Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjon er en rettighet

Her finnes fakta om hvordan pensjons­ordningene er bygget opp, lenker til kalkulatorer der du kan regne ut størrelsen på egen pensjon og svar på en rekke aktuelle spørsmål.

Fagforbundet mener at tjenestepensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er en del av tariffavtalene i de fleste avtaleområdene. Både i KS, Spekter og de fleste virksomhetene i Virke inngår pensjon i tariffavtalene. Fagforbundet har lenge kjempet en hard kamp for å få tjenestepensjon inn i tariffavtalene for de ansatte private virksomheter. På noen områder lykkes vi, som for eksempel i mange av de private barnehagene, mens på andre områder kommer det fortsatt vil å bli hard kamp om å få slike bestemmelser inn i tariffavtalene.

Hva er best - hybrid eller innskudd

I denne filmen forklarer Fagforbundets Steinar Fuglevaag hvorfor hybridpensjon vil gi mer i pensjon, er livsvarig og kjønnsnøytral

Aktuelt

Vis alle
Jobbene er like tunge selv om folk lever lenger

Jobbene er like tunge selv om folk lever lenger

Fagforbundets leder Mette Nord mener det er fornuftig å se på sær­alders­grensene i forbindelse med...

Fagforbundet vil finne løsning for ny offentlig tjenestepensjon

Fagforbundet vil finne løsning for ny offentlig tjenestepensjon

– Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte blant annet for at yngre...

Overgangen til pensjonistlivet kan bli brutal for slitarane

Overgangen til pensjonistlivet kan bli brutal for slitarane

I åra framover må folk jobbe stadig lenger for å få ein god pensjon. Dei som ikkje klarer å stå...

Ny rapport viser at AFP er en god pensjonsordning for mange

Ny rapport viser at AFP er en god pensjonsordning for mange

– Ordningen har fått flere til å stå i jobb lengre samtidig som den har sikret et godt pensjonsnivå for dem...

Pensjon i norske barnehager

Pensjon i norske barnehager

Det store flertallet av barnehageansatte i Norge har gode pensjonsordninger. Mange er forhandlet fram av Fagforbundet og andre...

Delseier for arbeidstakere over 67 år

Delseier for arbeidstakere over 67 år

Fagforbundet har vunnet en delvis seier i Oslo tingrett for arbeidstakere over 67 år, som har tatt ut folketrygd og fortsatt...

– Fagarbeidere taper 50.000 kroner i året

– Fagarbeidere taper 50.000 kroner i året

– Kvinner bør bli delvis uføre framfor å jobbe frivillig deltid, sier Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar...

Hva er en hybridpensjon?

Hva er en hybridpensjon?

En hybridløsning for tjenestpensjon er en mellomløsning som er bedre for arbeidsgiver enn en ytelsespensjon og tryggere for...

Ny kamp om hybridpensjon i kirken

Ny kamp om hybridpensjon i kirken

Fagforbundet og Akasia møtes hos meklingsmannen. Pensjon er hovedstridsspørsmålet. - Jeg kan ikke forstå at...

Nytt gjennom­slag for hybrid­pensjon

Nytt gjennom­slag for hybrid­pensjon

- Vi ser på det som en seier at flere arbeids­giver­organisasjoner omfavner hybrid­pensjon, sier forhandlingsleder...

Nå må vi gjøre noe med fripolisene

Nå må vi gjøre noe med fripolisene

- Tiden er overmoden for å gjøre noe med fripolisemarkedet i Norge. Mens dagens og kommende pensjonister taper...

Kirkelige barnehager saksøker egne ansatte

Kirkelige barnehager saksøker egne ansatte

Det er full konflikt mellom Fagforbundet og det kirkelige barnehageselskapet Akasia i Bergen. Forbundet har stevnet selskapet for...

Fakta om pensjon

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulke varianter og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten finnes AFP og ulike former for uføre og etterlattepensjoner. 

KLPs perspektivrapport

KLP har lansert en egen rapport om pensjon. Her svarer Norges ledende pensjons-eksperter, blant dem Fagforbundets Steinar Fuglevaag, på hva de mener skal til for å lande en ny offentlig tjenestepensjon.

Kjenn dine rettigheter

MinPensjon: Pensjonskalkulatorer, rettigheter, regler og informasjon
minpensjon.no

KLPs kalkulator beregner opptjening i KLP, SPK og folketrygden. Du finner også regler, lånemuligheter, forsikring og masse annet. Logg deg inn med din vanlige bank-ID her:   

Norsk pensjon regner sammen folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.
Norskpensjon.no

NAVs pensjonskalkulator krever pålogging, men til gjengjeld får du en mest mulig korrekt beregnet pensjon.
NAV.no