Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjon er en rettighet

Her finnes fakta om hvordan pensjons­ordningene er bygget opp, lenker til kalkulatorer der du kan regne ut størrelsen på egen pensjon og svar på en rekke aktuelle spørsmål.

Fagforbundet mener at tjenestepensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er en del av tariffavtalene i de fleste avtaleområdene. Både i KS, Spekter og de fleste virksomhetene i Virke inngår pensjon i tariffavtalene. Fagforbundet har lenge kjempet en hard kamp for å få tjenestepensjon inn i tariffavtalene for de ansatte private virksomheter. På noen områder lykkes vi, som for eksempel i mange av de private barnehagene, mens på andre områder kommer det fortsatt vil å bli hard kamp om å få slike bestemmelser inn i tariffavtalene.

Hva er best - hybrid eller innskudd

I denne filmen forklarer Fagforbundets Steinar Fuglevaag hvorfor hybridpensjon vil gi mer i pensjon, er livsvarig og kjønnsnøytral

Aktuelt

Vis alle
Nå må vi gjøre noe med fripolisene

Nå må vi gjøre noe med fripolisene

- Tiden er overmoden for å gjøre noe med fripolisemarkedet i Norge. Mens dagens og kommende pensjonister taper...

Forsiktig optimist til pensjons-forhandlinger

Forsiktig optimist til pensjons-forhandlinger

Fagforbundet er avventende, men positive til videre forhandlinger om en ny offentlig tjenestepensjonsordning.

Unge frykter for pensjonen

Unge frykter for pensjonen

4 av 10 unge tror ikke de vil få god nok pensjon til å få en «god pensjonist-tilværelse»:...

Kvinner taper på ny pensjonsordning

Kvinner taper på ny pensjonsordning

– Jeg ønsker å møte alderdommen uten å være bekymret for økonomien, sier Oda Sjøvoll...

Brannmann tapte grovt på ukjent pensjonsregel

Brannmann tapte grovt på ukjent pensjonsregel

Det virket lurt å ta ut pensjon fra folketrygden, samtidig med tidlig tjenestepensjon. For Tor-Leif Brødreskift...

Når pensjon blir fripolise - bør ansatte beholde garantert rente, eller gjøre investeringsvalg?

Når pensjon blir fripolise - bør ansatte beholde garantert rente, eller gjøre investeringsvalg?

Ansatte i FUS-barnehagene får i disse dager brev fra Storebrand om pensjon fordi FUS har lagt om pensjonsordningen for de...

Sliterne skal ikke bli taperne

Sliterne skal ikke bli taperne

- Hvis du skal få en vellykket omlegging av tjenestepensjonene i offentlig sektor, må du få ordninger som...

Cecilia jubler over utsiktene til økt uførepensjon

Cecilia jubler over utsiktene til økt uførepensjon

Cecilia Andersen hadde egentlig gitt opp. Nå jubler hun over utsiktene til å få etterbetalt pensjon hun mistet da...

1500 uføre får etterbetalt pensjon

1500 uføre får etterbetalt pensjon

Etter press fra blant annet Fagforbundet måtte regjeringen endre urettferdige pensjonsregler for dem som gradvis blir mer og mer...

Hevder bankene tjener godt på skjulte pensjons-gebyrer

Regjeringen har bestilt en oversikt som skal gjøre det lettere å sammenligne prisene på pensjonssparing. Men arbeidet...

Pensjonskamp på LO-kongressen

Pensjonskamp på LO-kongressen

– Pensjonsordningene er under press. Det er viktigere enn noensinne at kongressen står samlet i kampen for gode og trygge...

Urettferdig uførereform

Urettferdig uførereform

I årene som kommer vil mange få store kutt i uførepensjonen sin på grunn av en ny, urettferdig regel som rammer...

Fakta om pensjon

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulke varianter og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten finnes AFP og ulike former for uføre og etterlattepensjoner. 

KLPs perspektivrapport

KLP har lansert en egen rapport om pensjon. Her svarer Norges ledende pensjons-eksperter, blant dem Fagforbundets Steinar Fuglevaag, på hva de mener skal til for å lande en ny offentlig tjenestepensjon.

Pensjon og privatisering

Når en virksomhet konkurranseutsettes, legges ut på anbud eller privatiseres, settes de ansattes lønns og pensjonsvilkår under press. Nesten uten unntak mister de ansatte sin rett til offentlig tjenestepensjon og får en ny, dårligere pensjonsordning i privat sektor.

Les mer

Kjenn dine rettigheter

MinPensjon: Pensjonskalkulatorer, rettigheter, regler og informasjon
minpensjon.no

KLPs kalkulator beregner opptjening i KLP, SPK og folketrygden. Du finner også regler, lånemuligheter, forsikring og masse annet. Logg deg inn med din vanlige bank-ID her:   

Norsk pensjon regner sammen folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.
Norskpensjon.no

NAVs pensjonskalkulator krever pålogging, men til gjengjeld får du en mest mulig korrekt beregnet pensjon.
NAV.no

 

Kurs og rapporter