Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjon er en rettighet

Her finnes fakta om hvordan pensjons­ordningene er bygget opp, lenker til kalkulatorer der du kan regne ut størrelsen på egen pensjon og svar på en rekke aktuelle spørsmål.

Fagforbundet mener at tjenestepensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er en del av tariffavtalene i de fleste avtaleområdene. Både i KS, Spekter og de fleste virksomhetene i Virke inngår pensjon i tariffavtalene. Fagforbundet har lenge kjempet en hard kamp for å få tjenestepensjon inn i tariffavtalene for de ansatte private virksomheter. På noen områder lykkes vi, som for eksempel i mange av de private barnehagene, mens på andre områder kommer det fortsatt vil å bli hard kamp om å få slike bestemmelser inn i tariffavtalene.

Hva er best - hybrid eller innskudd

I denne filmen forklarer Fagforbundets Steinar Fuglevaag hvorfor hybridpensjon vil gi mer i pensjon, er livsvarig og kjønnsnøytral

Sjekk at du ikke blir utsatt for et pensjonsran!

Står jobben din i fare for å bli konkurranseutsatt? – Dette er en viktig og nyttig film som kanskje spesielt lokale politikere bør bruke et par minutter på, sier pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Aktuelt

Vis alle
Cecilia jubler over utsiktene til økt uførepensjon

23.11.16

Cecilia jubler over utsiktene til økt uførepensjon

Cecilia Andersen hadde egentlig gitt opp. Nå jubler hun over utsiktene til å få etterbetalt pensjon hun mistet da...

1500 uføre får etterbetalt pensjon

22.11.16

1500 uføre får etterbetalt pensjon

Etter press fra blant annet Fagforbundet måtte regjeringen endre urettferdige pensjonsregler for dem som gradvis blir mer og mer...

03.10.16

Hevder bankene tjener godt på skjulte pensjons-gebyrer

Regjeringen har bestilt en oversikt som skal gjøre det lettere å sammenligne prisene på pensjonssparing. Men arbeidet...

Pensjonskamp på LO-kongressen

08.09.16

Pensjonskamp på LO-kongressen

– Pensjonsordningene er under press. Det er viktigere enn noensinne at kongressen står samlet i kampen for gode og trygge...

Urettferdig uførereform

08.09.16

Urettferdig uførereform

I årene som kommer vil mange få store kutt i uførepensjonen sin på grunn av en ny, urettferdig regel som rammer...

Kamp om pensjon i PBL-oppgjøret

12.08.16

Kamp om pensjon i PBL-oppgjøret

Kampen om framtidas pensjon for ansatte i private barnehager står nå. 29. august møtes partene hos Riksmekleren.

Minstepensjonister mister økning i pensjonen

10.08.16

Minstepensjonister mister økning i pensjonen

Over 15 000 minstepensjonister fra offentlig sektor mister økningen på 4000 kroner. – Rotete av regjeringa, mener...

Pensjon: Det gode kompromisset finnes!

04.08.16

Pensjon: Det gode kompromisset finnes!

Arbeidstakersida er villige til å møte arbeidsgiver på midten om pensjon, men vi er ikke villige til å gå...

Kampen om framtidens pensjon

12.07.16

Kampen om framtidens pensjon

Hvordan sikre anstendig pensjon i framtiden? Nye tider krever nye løsninger, skriver Fagforbundets leder Mette Nord i en kronikk i...

110-sentraler og særaldersgrenser

29.06.16

110-sentraler og særaldersgrenser

Fagforbundets skriv vedrørende særaldersgrense for operatørene ved 110-sentralene er en presisering av gjeldende...

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

27.06.16

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene....

Kan bli vanskeligere å kombinere jobb og pensjon i sykehus

14.06.16

Kan bli vanskeligere å kombinere jobb og pensjon i sykehus

Fra 1. oktober i år kan det bli lettere for ansatte i sykehusene å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen, men samtidig...

Fakta om pensjon

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulke varianter og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten finnes AFP og ulike former for uføre og etterlattepensjoner. 

 

Pensjon og privatisering

Når en virksomhet konkurranseutsettes, legges ut på anbud eller privatiseres, settes de ansattes lønns og pensjonsvilkår under press. Nesten uten unntak mister de ansatte sin rett til offentlig tjenestepensjon og får en ny, dårligere pensjonsordning i privat sektor.

Les mer

Kjenn dine rettigheter

MinPensjon: Pensjonskalkulatorer, rettigheter, regler og informasjon
minpensjon.no

KLPs kalkulator beregner opptjening i KLP, SPK og folketrygden. Du finner også regler, lånemuligheter, forsikring og masse annet. Logg deg inn med din vanlige bank-ID her:   

Norsk pensjon regner sammen folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.
Norskpensjon.no

NAVs pensjonskalkulator krever pålogging, men til gjengjeld får du en mest mulig korrekt beregnet pensjon.
NAV.no

 

Kurs og rapporter