Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

FAGFORBUNDETS MEDLEMMER SA ET RUNGENDE JA TIL NY PENSJONSORDNING

91 prosent av medlemmene som stemte, sa ja til den nye pensjonsordninga. Deltakelsen i uravstemningen var god, sammenliknet med andre slike avstemninger: Over tretti prosent av medlemmene deltok.

De eldste arbeidstakerne, det vil si de som er født tidligere enn 1963, vil merke lite til den nye ordningen. De vil beholde dagens ordning og er helt eller delvis skjermet mot levealdersjustering.

Det er ingen tvil om at Stortingets vedtak om å innføre levealdersjustering har gjort det vanskelig for unge å slutte tidlig, i både den nye og den gamle ordningen. De negative konsekvensene levealdersjusteringen gir, er en kamp vi må ta med de politiske partiene.

Dette er ny offentlig tjenestepensjon i korte trekk:

Unge slipper å jobbe til de er 72 – 73 år
Den nye ordningen fjerner de mest brutale effektene av levealdersjustering og innebærer at en person født i for eksempel 1993 må jobbe fire – fem år kortere enn med dagens ordning for å få en bra pensjon.

Ingen kan tape hele AFP-en
Alle som jobber opp rettigheter i den nye offentlige tjenestepensjonsordningen jobber opp rett til AFP som de ikke kan miste helt, uansett om de faller ut av arbeidslivet tidlig, om de bytter jobb til en i privat sektor, eller endog om de begynner i en jobbe der bedriften ikke har AFP-ordning. De beholder uansett mye av opptjeningen de har tjent opp i årene i offentlig sektor. (3 prosent av lønnen årlig)

Ingen blir null-pensjonister
I den nye ordningen tjener man opp pensjon for alle årene man jobber. I tillegg er en del av pensjonskapitalen i folketrygden skjermet mot samordning. Til sammen betyr det at ingen lenger vil oppleve å innbetale til tjenestepensjonsordningen, uten å få noe igjen.

Særaldersgrenser skal bestå 
– Det var det en viktig seier å få inn i avtalen at det fortsatt vil være yrker i offentlig sektor som har behov for en lavere aldersgrense. Vi har fått lange og gode overgangsregler og skal forhandle om utformingen av nye regler for særaldersgrenser, sier Mette Nord.

Ny alderspensjon for uføre
Avtalen om ny pensjonsordning inneholder bestemmelser om at uføres alderspensjon skal stå i et rimelig forhold til alderspensjonen for yrkesaktive 67-åringer. Stortinget skal snart diskutere om uføres alderspensjon fortsatt skal skjermes mot levealdersjustering. – Først når vi vet svaret på det, kan vi diskutere utformingen av ordningen, sier Nord.

Viktige pensjonsordninger videreføres
Uførepensjonsordningen har ikke vært tema i disse forhandlingene. Den ble endret i 2015, og er fortsatt en viktig del av den samlede pensjonsordningen. Den sikrer et godt, samlet inntektsnivå for uføre, og inneholder både rettigheter til barnetillegg og pensjon ved lave uføregrader der folketrygden ikke gir utbetaling.

Etterlattepensjon er et annet viktig element i offentlig tjenestepensjon. Den sikrer både barn og ektefelle rettigheter dersom en offentlig ansatt faller fra. Disse ordningene er ikke berørte av forhandlingene om ny alderspensjon.

Mer om tjenestepensjon

Med pensjonsreformen som ble satt i verk 1. januar 2011 ble levealdersjustering innført.

Offentlig tjenestepensjon er det du får på toppen av pensjonen fra folketrygden. Du betaler inn en andel av lønna og arbeidsgiver betaler resten. Du kan lese mer om det norske pensjonssystemet her. 

Sett deg inn i den nye pensjonsordningen

I løpet av våren skal offentlig ansatte ta stilling til en ny pensjonsordning for offentlig sektor. Det er viktig at så mange som mulig deltar. Fagforbundet anbefaler medlemmene å si ja til den nye ordningen, som vil være bedre for de aller fleste, særlig for de de som er unge i dag. 

Du kan lese mer om hvordan ordningen slår ut i brosjyren "En ny og god offentlig tjenestepensjonsordning". Brosjyren kan også bestilles fra Fagforbundet: bestilling@fagforbundet.no

Disse eksemplene, laget av firmaet Actecan, viser hvordan ordningen slår ut for ulike inntektsnivå og aldergrupper. 

Selve avtalen som som ble forhandlet fram finner du her.

Her finner du også regneeksempler fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

Her er eksempler som viser hvordan individuell garanti slår ut for de som er født mellom 1963 og 1959

Aktuelt

Vis alle
Fagforbundets medlemmer sa et rungende ja til ny pensjonsordning

Fagforbundets medlemmer sa et rungende ja til ny pensjonsordning

Resultatet er klart: 91 prosent av medlemmene som stemte, sa ja til den nye pensjonsordninga.

Forslag til ny pensjonsordning er ute til uravstemning

Forslag til ny pensjonsordning er ute til uravstemning

Mandag 23. april gikk uravstemningsdokumentene om ny pensjon ut til medlemmene. Fagforbundet anbefaler forslaget og oppfordrer medlemmene...

Ap og SV går sammen om pensjonsløft

Ap og SV går sammen om pensjonsløft

Les hele Ap og SV går sammen om pensjonsløft Bjørn Haugan Publisert:19.04.18 21:43 Del saken på: Partene...

To nye muligheter til å delta på konferanser om ny tjenestepensjon

To nye muligheter til å delta på konferanser om ny tjenestepensjon

Konferansene om ny tjenestepensjon landet rundt er en suksess. Nå får medlemmer og tillitsvalgte to nye muligheter til...

Tillitsvalgte anbefaler ny offentlig tjeneste­pensjon

Tillitsvalgte anbefaler ny offentlig tjeneste­pensjon

Medlemmene bør stemme «ja» når forslaget om ny offentlig tjenestepensjon kommer til uravstemning, mener Fauzia...

Få innføring i ny tjenestepensjons­ordning

Få innføring i ny tjenestepensjons­ordning

Fortvil ikke om du ikke fikk plass på de landsdekkende konferansene med opplæring i ny tjenestepensjonsordning. Her kan du se...

Meld deg på pensjonskonferanser for tillitsvalgte

Meld deg på pensjonskonferanser for tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i offentlig sektor? Meld deg på våre pensjonskonferanser innen 20. mars. og få med deg hva ny...

Ny pensjonsordning: nå er det opp til medlemmene

Ny pensjonsordning: nå er det opp til medlemmene

Fagforbundet er fornøyd med den nye pensjonsordningen i offentlig sektor. – Nå er det opp til medlemmene å bruke...

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne.

Ny pensjons­ordning har en god sosial profil

Ny pensjons­ordning har en god sosial profil

Dagens AFP-ordning er uansett ikke et alternativ for ansatte i offentlig sektor som må gå av tidlig. Den er i ferd med...

Bli litt klokere: Ny, offentlig tjenestepensjon forklart i tre små filmer!

Bli litt klokere: Ny, offentlig tjenestepensjon forklart i tre små filmer!

Hvordan har den nye tjenestepensjon i offentlig sektor blitt, og hva betyr den for arbeidstakere? I tre små filmer tegner og...

10 svar om offentlig tjeneste­pensjon

10 svar om offentlig tjeneste­pensjon

Pensjon er vanskelig. Mange har det slik at jo mer de hører om det, jo flere spørsmål stiller de seg. Fagbladet...

Fakta om pensjon

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulke varianter og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten finnes AFP og ulike former for uføre og etterlattepensjoner. 

Kjenn dine rettigheter

MinPensjon: Pensjonskalkulatorer, rettigheter, regler og informasjon
minpensjon.no

KLPs kalkulator beregner opptjening i KLP, SPK og folketrygden. Du finner også regler, lånemuligheter, forsikring og masse annet. Logg deg inn med din vanlige bank-ID her:   

Norsk pensjon regner sammen folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.
Norskpensjon.no

NAVs pensjonskalkulator krever pålogging, men til gjengjeld får du en mest mulig korrekt beregnet pensjon.
NAV.no