Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Si ja til en ny – og fortsatt god pensjonsordning

3. mars 2018 ble Fagforbundet, sammen med de andre arbeids­taker­organisasjonene, enige om et forslag til løsning for hvordan offentlig tjenestepensjon skal tilpasses pensjons­reformen som ble innført i 2011. Les eksempler på hvordan avtalen slår ut

Nå er det opp til medlemmene - uravstemning

Det er til syvende og sist du som medlem som bestemmer om forslaget til ny offentlig tjenestepensjon er bra nok. Alle medlemmer som er kommunalt ansatte, jobber i staten eller i sykehus kan stemme over forslaget til ny offentlig tjenestepensjon. Medlemmer som skal stemme får beskjed på sms eller e-post.
Fristen for å delta i uravstemninga er 15. mai.

Hvordan stemmer jeg?

Det er flere måter å avgi stemme på:

1. Trykk på lenken i SMS-meldingen og bruk stemmeskjemaet nederst på siden.

2. Svar på SMS med kodeord "Stem", svaralternativ og passordet som står i SMSen fra Fagforbundet. For eksempel: Stem ja xab1ds eller Stem nei xab1ds.

3. Dersom du ikke har mottatt SMS selv om du er omfattet av en avstemning, kan du logge inn på medlemssida. Hvis du er stemmeberettiget i en uravstemning vil det være en lenke til stemmeskjema øverst til høyre på forsiden når du er logget inn.

Hvis du ikke har hørt noe, men tror du skal stemme, kan du sende en e-post til post@fagforbundet.no så skal vi sjekke om du skal stemme og hvordan.

Fagforbundet anbefaler å si ja til den nye pensjonsordninga - hvorfor?

Dagens offentlige tjenestepensjon er dårlig tilpasset pensjonsreformen. Den vil bli gradvis dårligere. Derfor var det nødvendig å få en ny, bedre avtale. Den nye offentlige tjenestepensjonsordningen skal fortsette (som dagens løsning) å være livsvarig og den skal slå ut likt for kvinner og menn. Les hele avtalen her

Når du stemmer ja i uravstemninga, sier du JA til:

  • at ingen i framtida skal få null i tjenestepensjon
  • at dagens unge skal slippe å jobbe til de er 72-73 år for å få en bra pensjon
  • at ingen i framtida skal miste AFP helt

Mer om tjenestepensjon

Med pensjonsreformen som ble satt i verk 1. januar 2011 ble levealdersjustering innført.

Offentlig tjenestepensjon er det du får på toppen av pensjonen fra folketrygden. Du betaler inn en andel av lønna og arbeidsgiver betaler resten. Du kan lese mer om det norske pensjonssystemet her. 

Sett deg inn i den nye pensjonsordningen

I løpet av våren skal offentlig ansatte ta stilling til en ny pensjonsordning for offentlig sektor. Det er viktig at så mange som mulig deltar. Fagforbundet anbefaler medlemmene å si ja til den nye ordningen, som vil være bedre for de aller fleste, særlig for de de som er unge i dag. 

Du kan lese mer om hvordan ordningen slår ut i brosjyren "En ny og god offentlig tjenestepensjonsordning". Brosjyren kan også bestilles fra Fagforbundet: bestilling@fagforbundet.no

Disse eksemplene, laget av firmaet Actecan, viser hvordan ordningen slår ut for ulike inntektsnivå og aldergrupper. 

Selve avtalen som som ble forhandlet fram finner du her.

Her finner du også regneeksempler fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

Her er eksempler som viser hvordan individuell garanti slår ut for de som er født mellom 1963 og 1959

Stem ja til ny offentlig tjenestepensjon

Nå kan du si din mening om en ny offentlig tjenestepensjon. Fagforbundet oppfordrer alle til å stemme, og å stemme ja. Hør mer om hvorfor Fagforbundets leder Mette Nord mener du bør si ja til en ny offentlig tjenestepensjon.

Hvordan slår ny offentlig tjenestepensjon ut for deg?

Vi har sammenlignet effekten av forslaget til ny offentlig tjenestepensjon, med dagens ordning. Vi har laget to eksempeler: Stine og Anne.

Stine tjener 375 000 og Anne 560 000. Begge kan gå av med pensjon tidligere med det nye forslaget, enn hvis vi beholder dagens ordning. Forslaget skal i løpet av våren godkjennes av medlemmene i en uravstemning. 

  

 

Aktuelt

Vis alle
Forslag til ny pensjonsordning er ute til uravstemning

Forslag til ny pensjonsordning er ute til uravstemning

Mandag 23. april gikk uravstemningsdokumentene om ny pensjon ut til medlemmene. Fagforbundet anbefaler forslaget og oppfordrer medlemmene...

Ap og SV går sammen om pensjonsløft

Ap og SV går sammen om pensjonsløft

Les hele Ap og SV går sammen om pensjonsløft Bjørn Haugan Publisert:19.04.18 21:43 Del saken på: Partene...

To nye muligheter til å delta på konferanser om ny tjenestepensjon

To nye muligheter til å delta på konferanser om ny tjenestepensjon

Konferansene om ny tjenestepensjon landet rundt er en suksess. Nå får medlemmer og tillitsvalgte to nye muligheter til...

Tillitsvalgte anbefaler ny offentlig tjeneste­pensjon

Tillitsvalgte anbefaler ny offentlig tjeneste­pensjon

Medlemmene bør stemme «ja» når forslaget om ny offentlig tjenestepensjon kommer til uravstemning, mener Fauzia...

Få innføring i ny tjenestepensjons­ordning

Få innføring i ny tjenestepensjons­ordning

Fortvil ikke om du ikke fikk plass på de landsdekkende konferansene med opplæring i ny tjenestepensjonsordning. Her kan du se...

Meld deg på pensjonskonferanser for tillitsvalgte

Meld deg på pensjonskonferanser for tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i offentlig sektor? Meld deg på våre pensjonskonferanser innen 20. mars. og få med deg hva ny...

Ny pensjonsordning: nå er det opp til medlemmene

Ny pensjonsordning: nå er det opp til medlemmene

Fagforbundet er fornøyd med den nye pensjonsordningen i offentlig sektor. – Nå er det opp til medlemmene å bruke...

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne.

Ny pensjons­ordning har en god sosial profil

Ny pensjons­ordning har en god sosial profil

Dagens AFP-ordning er uansett ikke et alternativ for ansatte i offentlig sektor som må gå av tidlig. Den er i ferd med...

Bli litt klokere: Ny, offentlig tjenestepensjon forklart i tre små filmer!

Bli litt klokere: Ny, offentlig tjenestepensjon forklart i tre små filmer!

Hvordan har den nye tjenestepensjon i offentlig sektor blitt, og hva betyr den for arbeidstakere? I tre små filmer tegner og...

10 svar om offentlig tjeneste­pensjon

10 svar om offentlig tjeneste­pensjon

Pensjon er vanskelig. Mange har det slik at jo mer de hører om det, jo flere spørsmål stiller de seg. Fagbladet...

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har startet

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har startet

– Fagforbundet vil ta vare på viktige verdier i den ordningen vi har i dag, samtidig som vi må fornye den, sier...

Fakta om pensjon

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulke varianter og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten finnes AFP og ulike former for uføre og etterlattepensjoner. 

Kjenn dine rettigheter

MinPensjon: Pensjonskalkulatorer, rettigheter, regler og informasjon
minpensjon.no

KLPs kalkulator beregner opptjening i KLP, SPK og folketrygden. Du finner også regler, lånemuligheter, forsikring og masse annet. Logg deg inn med din vanlige bank-ID her:   

Norsk pensjon regner sammen folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.
Norskpensjon.no

NAVs pensjonskalkulator krever pålogging, men til gjengjeld får du en mest mulig korrekt beregnet pensjon.
NAV.no