Til hovedinnhold

Fagforbundets høringssvar på ny rammeplan for SFO

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Mostphotos)

Fagforbundet mottok mange innspill fra medlemmer og tillitsvalgte til sitt høringssvar på ny rammeplan for SFO. – Det er tydelig at framtidas skolefritidsordning (SFO) har skapt stort engasjement rundt om i landet, sier Morten Lindhard, nestleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

09.02.2021 av Ingri Bjørnevik, rådgiver Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.
Sist oppdatert: 04.03.2021

Høringssvaret ble behandlet av styret til yrkesseksjonen på deres møte 8. februar 2021. Nestlederen i yrkesseksjonen har fulgt arbeidet på vegne av styret og påpeker at fortsatt gjenstår det viktige arbeidet med implementering av planen lokalt.

– Engasjementet viste at tiden var overmoden for å få på plass en nasjonal rammeplan for SFO, sier Lindhard som vil at flere skal arrangere medlemsmøter om innholdet i planen og Fagforbundets yrkespolitiske arbeid rundt den. Han lover at yrkesseksjonen skal stille opp for regionene som ønsker det.

Fortjente en ny rammeplan

Fagforbundet mener SFO fortjener en ny rammeplan. Det er viktig at planen er på barnas premisser, men de ansatte fortjener at det følger med rammevilkår for å kunne gjennomføre alle intensjonene.

– Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett på en fritid og den nasjonale rammeplanen for SFO må sikre barns rett til å få tid og rom for å kunne leke, sier Lindhard.

Rammeplanen vektlegger det lokale handlingsrommet og egenarten til SFO skal ivaretas. Fagforbundet mener dette kun kan ivaretas ved å styrke rammevilkårene for de ansatte, og derfor er det viktig at målene i planen er realistiske med rammebetingelsene.

– Tilbudet skal ikke bli en utvidet skoledag, men dagens selvkostsystem gjør at tilbudet har stor variasjon i kvalitet og innhold. Tilbakemeldingene er at lav bemanning gjør det vanskelig å gi et tilbud tilpasset det enkelte barn, og gi barn medvirkning i aktivitetene, sier Lindhard. Fagforbundet mener barn som har ekstra ressurser i undervisningstiden må få med disse midlene over i SFO-tiden.

SFO skal gi barna et fellesskap

Fagforbundet mener SFO skal gi barna et fellesskap og være en lærende organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler egen praksis. Det må legges til rette for at hele personalet reflekterer over faglige og etiske spørsmål i tilknytning til rammeplanens verdier og innhold.

Dersom myndighetene krever at personalet skal observere barnas lek og aktiviteter og vurdere om alle barn gis muligheter for deltagelse, så forutsetter det planleggingstid for de ansatte.

– Dette arbeidet vil kreve en tilstedeværende leder og felles planlegging- og møtetid for de ansatte, sier Lindhard.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?