Til hovedinnhold

KLIMA

arbeidsgruppen KLIMA har arbeidet frem en rapport for styret i teoLOgene. Fagforbundet teoLOgene ønsker å være fremoverlent i sitt arbeid med handlingslan og yrkespolitiske plattform og har derfor på sitt styremøte 25.8.2020 vedtatt følgende

06.10.2020 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 06.10.2020

Fagforbundet TeoLOgene har følgende nedfelt i sin Yrkespolitiske plattform : ”Klimakrisen i verden og i vårt eget land krever omstilling på flere plan : holdningsmessig, politisk og teknologisk.” Og videre : …fagforbundet TeoLOgene vil være pådriver i arbeidet med å skape nødvendige endringer.”

I Handlingsplanen for 2020 står blant annet : ”Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvordan vi best kan bidra, konkretisere tiltak internt i fagforeningen, og tiltak på arbeidsplassene. Deriblant : reisepolicy ut fra et klimaperspektiv.”

På denne bakgrunn har arbeidsgruppen jobbet frem 6 punkter som ble vedtatt på styremøtet 25.08.2020:

  1. Reiser og reisemønster. Det oppfordres til en betydelig endring i retning av bærekraftige transportmetoder der dette lar seg gjøre. Digitale møter avholdes i større grad enn hva som har vært tidligere.
  2. Det legges vekt på at vi tenker rettferdig, økologisk og kortreist i forbindelse med bespisning og andre tjenester på våre møter og samlinger og på våre arbeidsplasser.
  3. Fagforbundet teoLOgenes medlemmer skal bidra med kr 10,- pr mnd av kontingent til en organisasjon som jobber for klima og miljø, for eksempel ”Religions for peace/interfaith Rainforest initiative”, eller andre ( Fremtiden i våre hender, Greenpeace), dette legges i budsjettrammen for 2021, behandles av årsmøtet 2021. arbeidsgruppen «KLIMA» legger frem forslag.
  4. Fagforbundet teoLOgene slutter seg til ”Teologenes klimaaksjon”.
  5. Det oppnevnes et permanent KLIMAUTVALG i Fagforbundet teoLOgene.

Utvalget skal ha som mandat:

  • Å søke miljøer i kirke og fagbevegelse med tanke på hva vi sammen kan forplikte oss på, for eksempel lage en plan for implementering av FN`s bærekraftsmål i vår praksis.
  • Vurdere mulighetene for, sammen med andre, å arrangere en bred interreligiøs nasjonal konferanse.
  • Utvalget rapporterer til årsmøtet hvert år og mottar oppdrag fra årsmøtet.
  1. Nåværende styre foreslår at det holdes en konferanse eller at årsmøtet/fagdager 2022 har KLIMA som tema.

Dette oversendes styret 2021 for endelig avgjørelse.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?