hvorfor-streiker-vi-noen-punkter

Hvorfor streiker vi? Noen punkter.

Hvorfor streiker vi?

12.12.2020 av Eike Ziller-Off
Sist oppdatert: 12.12.2020

Arbeidsgiverorganisasjonen KA vil at nye prester og de som skifter prestestilling skal kunne gå ned 50 000 kr ned i lønn. Begrunnelsen er at dagens lønnsnivå skyldes en kompensasjon for at boplikten falt bort i 2015 som var tidsbegrenset. Vi er uenig med motpart i tolkning på daværende forpliktelse på dette. Og uanvhengig av det; hvorfor skal nye prester uansett  betale for det? Vi kjemper mot et fremtidig A-lag og B-lag blant prestene. 

Vi mener KAs steile holdning er uforsvarlig i lys av rekrutteringssituasjonen for presteyrket. Den er her NÅ! Det tar 6 år å utdanne en prest. Om 6 år vil vi mangle 200 prester for mange går av med pensjon, men for få søker seg til " verdens beste yrke".

Vi mener det er uforsvarlig l lys av at utkantstrøk allerede nå har store problemer med å få søkere til ledige stillinger. Det blir enda verre når flyttevillige prester hindres av lønnsnedgang på 50 000 kr. I tillegg vil det i distriktene være vanskeligere for prestens partner/ektefelle å få seg adekvat arbeid, da svir lønnsnedgangen enda mer.

Vi mener det er uforsvarlig fordi pretser som ønsker forandring /karrieremuligheter heller vil søke seg til andre yrker enn å fortsette med en sterk lønnsnedgang. Vi trenger enhver som står i yrket!

Uten prester forvitrer folkekirken. Der det ikke er prester, legges kirker ned og arbeidsmarkedet for kirkemusikere, undervisningsfolk, diakoner, kirketjenere osv forsvinner. Dette sier vi ikke fordi vi mener vi er viktigst. Men prester er nå engang kirkens ansikt utad for folk flest.

Vårt og Presteforeningens krav ligger godt innenfor årets ramme på 1,7 %. Vi vil ikke ha mer lønn, vi kjemper mot lønnsnedgang!

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?