Til hovedinnhold

"Jeg er prest i streik"

Streik instagram

Streik instagram

Intervju i forbindelse med streik. Sophie Panknin og Einar Løvø Østerhagen. Foto:Christie Østberg.

06.01.2021 av Eike Ziller-Off
Sist oppdatert: 07.01.2021

«Jeg er en prest i streik»
• Navn: Sophie Panknin
• Stilling: Kapellan i Hasle kirke
• Medlemsorganisasjon: TeoLOgene / Fagforbundet


• Hva er viktig ved denne streiken:

Lik lønn for likt arbeid. Fremtidens prester fortjener et rettferdig lønnssystem.


• Hva får du ikke gjort:

Jeg får ikke arrangert digitalt lederkurs og ungdomskveld, digital babysang, oppstart av konfirmantåret og ikke minst holde kontakt med familiekoret, unge og eldre i menigheten.
• Hva gjør du i stedet:

Jeg er med å framme streiken i sosiale medier og holde kontakt med de andre streikende. Vi skal også ha kontakt med våre studentmedlemmer.


• Hva vil du si til ungdom du jobber med:

Streiken er den siste veien for å bli hørt, men det er viktig å ta ansvar for framtiden og å stå sammen i vanskelige tider. Jeg støtter ungt ansvar, voksent nærvær og håper at kirken kan opprettholde dette tilbudet også i framtiden.
• Hva ønsker du deg av streikestøtte lokalt: LIK og DEL dette innlegget. Snakk gjerne med venner og kjente om hvorfor du synes det er viktig at det finnes prester som har tid til å være til stede i arbeid for barn og unge i kirken.

 

«Jeg er en prest i streik»
• Navn: Einar Løvø Østerhagen
• Stilling: Kapellan i Grorud menighet
• Medlemsorganisasjon: TeoLOgene / Fagforbundet


• Hva er viktig ved denne streiken:

Lik lønn for likt arbeid. Fremtidens prester fortjener et rettferdig lønnssystem.


• Hva får du ikke gjort:

Jeg får ikke vært til stede for barn, unge, og eldre i menigheten jeg jobber. Jeg skulle egentlig ha planlagt alternativ konfirmantoppstart, juletrefest og digitale tiltak for barnekorene og Ten Sing.


• Hva gjør du i stedet:

Jeg deltar i streikearbeidet på ulike markeringer for å synliggjøre streikegrunnlaget. Vi kan ikke ha så mange fysiske aksjoner, derfor jobber vi med å få frem grunnlaget for streiken i sosiale medier.


• Hva vil du si til ungdom du jobber med:

For at ungdommer i hele landet kan ha en prest som er til stede i ungdomsarbeidet er det viktig at kirken er et attraktivt arbeidssted også for nye og unge prester. Kirken står midt i en rekruteringskrise og vi trenger at flere ungdommer vil vurdere å ta en kirkelig utdanning.


• Hva ønsker du deg av streikestøtte lokalt:

LIK og DEL dette innlegget. Snakk gjerne med venner og kjente om hvorfor du synes det er viktig at det finnes prester som har tid til å være til stede i arbeid for barn og unge i kirken.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?