Til hovedinnhold

Stipendordningen er blitt enda bedre!

Vet alt som er verdt å vite om Fagforbundets stipendordning: Lizeth Maria Hansen og Kristine Dahlen.

Vet alt som er verdt å vite om Fagforbundets stipendordning: Lizeth Maria Hansen og Kristine Dahlen. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Gode nyheter for medlemmer som vil søke om støtte til etter- og videreutdanning: Maksimalsatsen på Fagforbundets stipend er økt fra 12 000 til 15 000, med virkning fra 1. januar 2020.

29.01.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 30.01.2020

Fagforbundet delte til sammen ut 27 millioner kroner i stipend i 2019, fordelt på 4500 søkere. Nå har den allerede populære medlemsfordelen blitt enda bedre. Maksbeløpet er hevet fra 12 000 kroner til 15 000 kroner til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (f.eks studiepoeng). Dette omfatter også yrkessertifikater. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

For kortere kurs/utdanningstilbud gjelder en maksimal stipendutbetaling på kroner 3000, og  ordningen gjelder yrkesrelevante kurs/seminarer. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

Gjelder yrkesaktive medlemmer

For å kunne søke stipend, må en ha vært ordinært betalende, yrkesaktivt medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet, eller i lønnet permisjon fra arbeidet (eks. foreldrepermisjon eller utdanningspermisjon). Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer.

En kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
  • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
  • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
  • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
  • Praksiskandidatopplæring
  • Yrkesfaglige kurs

Les mer om stipendordningen og hvordan søke på fagforbundet.no

Last ned oppdatert stipendbrosjyre

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?