Til hovedinnhold

Nyheter

Sykepleierdagen hilse fra Iren Luther skjermdump

Gratulerer med sykepleierdagen!

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen - Fagforbundet gratulerer! Se hilsen fra Iren Mari Luther, leder i Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial.

Monika Isaksen

Slutt å snakke ned jobben min!

Monika Isaksen, medlem i Fagforbundet og jobber ved UNN Tromsø har skrevet en kommentar nok flere kan kjenne seg igjen i: Jeg er sykepleier. Enda verre, faktisk, jeg er spesialsykepleier, 4,5 års utdannelse etter videregående. Dum som et brød, som valgte det yrket tenker du kanskje, for hva sitter jeg igjen med?

Anerkjenn alle fagfolka! Utan dei har me ikkje helsetenester

– Fagfolk er ein dyrebar ressurs som me må ta vare på, viss me òg i framtida skal ha ei helse- og omsorgsteneste i verdsklasse, skriv Sigrun Bøe Perez, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestland

Illustrasjonsbilete.

Mindre populært med helseutdanningar

Søkjartala for høgskular og universitet føyer seg inn i trenden med færre søkjarar til helsefag. Dette uroar Iren Luther i Fagforbundet.

Illustrasjonsbilete

Velferdsteknologi for betre tenester

Fagforbundet er positive til meir bruk av velferdsteknologi i helsetenestene. – Rett bruk av teknologi kan vere positivt for både pasientar og tilsette, men då må det gjerast riktig, seier Iren Luther

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Fagforbundet-leder Mette Nord på Sykehuskonferansen 2023.

Kjerkol på Sykehuskonferansen: – Åpenbart at vi trenger et fagarbeiderløft

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Sykehuskonferansen, der psykisk helse er tema.

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport.

Helsepersonell-kommisjonen: Heltid og oppgavedeling er løsningen på personellkrisa

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord. 

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Betre oppgåvedeling gir betre tenester

– Oppgåvedeling er ein måte for å løyse personellmangelen me har i tenesta. Me kjem ikkje utanom å få til betre oppgåvedeling i helsetenesta – heller ikkje i operasjonsavdelingane, skriv Iren Luther i dette debattinnlegget

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Den eneste løsningen på dette er at flere får hele og faste stillinger og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

Glad for at ansatte får mer innflytelse på egen arbeidshverdag: Odd Haldgeir Larsen

Fra innleie til hele faste stillinger på sykehusene

– Helseministeren kommer med gode signaler om økt bemanning, heltidskultur og innstramming i bruken av bemanningsbyråer, sier Fagforbundet nestleder Odd Haldgeir Larsen som ser en satsing på sykehusene med ny regjering.

Illustrasjonsbilete

Sjå opptak av frukostmøte om oppgåvedeling

Helsetenestene manglar folk, men nyttar ikkje dei folka me har godt nok. Oppgåvedeling og kompetanseheving er ei av dei viktigaste løysingane.

Styret i yrkesseksjon helse og sosial

– Vi er eit fantastisk lag

Det var mange delegatar på talarstolen i laupet av landskonferansen, som løfta mange viktige yrkespolitiske problemstillingar. – Vi er eit fantastisk lag som eg gler meg til å leie i tre nye år, seier ein stolt Iren Luther.

Asbjørg Verpelstad på talerstolen på Fagforbundets 5. ordinære landskonferanse for yrkesseksjon helse og sosial

– Sjukepleie må framleis vere eit praktisk fag

Delegat Asbjørg Verpelstad frå Vestland, som sjølv er sjukepleiar, uttrykka bekymring for akademiseringa av eiga fag på landskonferansen i yrkesseksjon helse og sosial.

Illustrasjonsbilete

Betre oppgåvedeling i sjukehusa

Ny rapport viser at det er mykje bra arbeid med oppgåvedeling i norske sjukehus.  – Vi håper og trur at rapporten kan vere til inspirasjon til betre oppgåvedeling, seier Iren Luther

Illustrasjonsbilde

Høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomitéen

Fagforbundet var i høringsmøte om regjeringens forslag til budsjett i Stortingets helse- og omsorgskomité 17. oktober.

Illustrasjonsbilete. Solveig Håbetsås og Tara Ghods.

Betre arbeidsforhold for seniortilsette på sjukehus

Fafo har kartlagd kvifor seniorar slutar på sjukehus. Målet er å behalde fleire lenger.

Sjukepleiar blandar antibiotika

Fagprat: sykepleier på kreftavdeling

Sykepleier Eskild forteller om hvordan det er å jobbe med kreftpasienter som sykepleier.

Ålborg universitetshospital (illustrasjon)

Her er portørane sjef under forflytning i seng

Du kjenner kanskje portørane som dei som transporterer pasientane. På Ålborg sjukehus er 30% av oppdraga til portørar oppdrag med å flytte på ein pasient i ei seng.

Skal kartleggje oppgåvedeling i sjukehus

Oslo Economics skal på oppdrag frå Fagforbundet, Spekter og Delta kartleggje erfaringar med oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre personalgrupper i sjukehus.

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet og Iren Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial

Det er ikke sykepleierne mot de lavtlønte

Hvis man bare leser overskrifter kan man få inntrykk av at debatten mellom Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet handler om å sette sykepleiere som gruppe opp mot lavtlønte som gruppe. Det er ikke riktig.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?