Til hovedinnhold

Nyheter

Iren Luther (t.h.) meiner at leiing som fag må få høgare prioritet. Her saman med nestleiar Helge Sporsheim (t.v.).

For mange tilsette per leiar i sjukeheim

Ny rapport viser at leiarar kan ha personalansvar for opptil 146 tilsette. – Dette er alt for mange, vi treng leiarar med tid til å følgje opp dei tilsette, seier Iren Luther i Fagforbundet.

Overgangsordninga er endra sånn at ein må oppfylle krava innan 2030, og ikkje 2022 som var det opphavlege forslaget.

Endeleg er overgangsordninga til paramedisin på plass!

Fagforbundet har fått gjennomslag for betydeleg utviding av tida ein har til å oppfylle krava. – Dette er ein gledens dag, no kjem alle som har starta på utdanninga med i ordninga, seier Iren Luther.

Rapporten vektlegg god kommunikasjon mellom ulike yrkesgrupper.

Anbefaler fleire portørar

Ny rapport konkluderer med at portørar kan bidra med meir. Masterstudentar har undersøkt bruken av portørar ved to av sjukehusa i Oslo. Anbefalinga er klar: me treng fleire portørar, og dei bør gjere meir enn i dag.

En skjermdump av en videostrøm, med et lite vindu med foredragsholder ved siden av et stort vindu med en presentasjon hvor det står "Arbeid med alvorlig syke barn og unge: hvordan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre?"

Arbeid med alvorlig syke barn og unge

Se opptak av nettkurs om hvordan du som helsepersonell kan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre (1t 7min).

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

Spesialisering må bety noko

– At sjukepleiarar er høgkompetent personell og at mange har spesialisert seg innan sitt felt, kan det ikkje vere tvil om. Dei treng ikkje eit «light» laup til spesialisering, skriv Iren Luther

Iren Luther (t.h.) er nøgd med dei nye opptakskrava. Her saman med nestleiar i LO, Sissel M. Skoghaug.

Fjernar unaudsynt karakterkrav

Regjeringa har foreslått å fjerne karakterkravet i norsk og matematikk for å kome inn på sjukepleiestudiet. – Stor siger for faget, seier Iren Luther.

– Fagforbundets medlemmer er opptekne av å yte så god omsorg for barn og unge i palliativ fase som mogleg, seier Helge Sporsheim

Ga innspel til retningsline om barnepalliasjon

Fagforbundet meiner ein må samle all relevant informasjon om palliasjon til barn og unge på ein plass, og leggje til rette for etter- og vidareutdanning for fagarbeidarar.

Ambulanse jakker som heng på knagger

Krev yrkesskadeforsiking for ambulansepersonell under øving

Ambulansepersonell er ikkje dekka av yrkesskadeforsikring under øving. Fagforbundet møtte Arbeidarpartiet på Stortinget for å diskutere saka.

Fagforbundet er nøgd med at unge søkjer seg til helsesektoren.

Gode søkjartal til helsefagleg høgare utdanning

Høge søkjartal til helsefaglege fagskuleutdanningar og auke i søkjarar med sjukepleie på fyrste plass.

Jon Våge innledet om kollegastøtte i helsevesenet, på Storefjellkonferansen 2024

Kollegastøtte: – Det er grenser for hvor mye man skal tåle

– Vi er hele mennesker, vi er ikke bare en yrkestittel. Vi tar med oss det vi opplever på jobb hjem, og det vi opplever privat tar vi med oss på jobb, forteller Jon Våge.

Leder for faggruppa for ernæring, Erlend Eliassen

Helsedirektoratet anbefaler matvertordninger

En ny rapport fra Helsedirektoratet legger vekt på at det trengs matvertordninger ute i helsetjenestene. Feil- og underernæring er et stort problem blant både eldre som bor hjemme og eldre som bor på institusjon.

Fronten av ein ambulanse i snølandskap

Framtidas akuttmedisinske tenester

Fagforbundet meiner ei satsing på kompetanse, betre samhandling og meir tillit er sentrale element i framtidas akuttmedisinske tenester.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Bekymra for video-retningsliner i helsetenesta

Fagforbundet uttrykkjer bekymring i høyringssvar til utkast for retningsliner for bilete-, film- og lydopptak i helsetenesta.

Mette Nord, leder i Fagforbundet

– Avhengig av hele laget av helsearbeidere

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa vil at flere yrkesgrupper skal dele på oppgavene i helsevesenet og også satser på fagarbeiderne. Mette Nord mener Nasjonal helse- og samhandlingsplan er et godt virkemiddel for å løse utfordringene i helsevesenet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep

Fagforbundet fornøyd med viktige kompetansegrep i sykehusene

Helseministeren varslet i sin sykehustale viktige tiltak for å sikre fellesskapets sykehus. – Det er gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Sykepleiere får beholde lønnstillegg etter at arbeidsgiver byttet fra Virke til NHO. Illustrasjonsbilde.

Full seier i arbeidsretten om tariffhopping

Ti sykepleiere får nå beholde lønna etter at de for nesten ti år siden mistet lønnstillegg da arbeidsgiver endret arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO. – Dette er en viktig seier for arbeidstakerne og for våre rettigheter. Dommen har stor prinsipiell betydning for å gi ansatte trygghet for lønna si, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Fagforbundet vert med i «Gjør kloke valg»-kampanjen

Kampanjen tek sikte på å redusere undersøkingar og behandling som pasientar ikkje har nytte av, og som i verste fall kan skade.

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, gleder seg til en utvidet Storefjellkonferanse! (Foto: Fagforbundet)

Tverrfaglighet, samarbeid og respekt mellom yrkesgrupper

Fagforbundets Storefjellkonferanse har i årevis vært et møtested for fagfolk i fødsels- og barselomsorgen og prehospitale tjenester. I år er konferansen utvidet til å være et tilbud for portører, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere også. Vi tok en prat med konferansegeneral, hjelpepleier og nestleder i ykesseseksjon helse og sosial Helge Sporsheim om dette «nye» konferansetilbudet.  

Illustrasjonsbilde

Én innbygger, én journal – stadig like langt unna?

Kanskje det er på tide å tenke at vi har erfaringer nok til å si at slike gigantprosjekter som Akson og Helseplattformen ikke er spesielt vellykket?

Plakat med teksten "Trade unionism is not a crime Reinstate Georgian ambulance workers"

Solidaritet med ambulansepersonell i Georgia

Ambulansepersonell i Georgia protesterte mot dårlege arbeidsforhold. Arbeidsgjevar svarte med å seie dei opp. Dette er uakseptabel behandling av arbeidsfolk.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?