Fagforbundet for samfunnsplanleggere, tekniske saksbehandlere & ingeniører


Hvordan vi jobber

Fagforbundet organiserer de som jobber med plan, bygg og geodata. Blant medlemmene våre finnes både ingeniører, arkitekter, samfunnsgeografer, landmålere, tekniske saksbehandlere, samfunnsplanleggere, byggesaksbehandlere, kommuneplanleggere, miljøvernledere og GIS-koordinatorer.

Fagforbundet er opptatt av spørsmål som organisering av tekniske tjenester i offentlig sektor, bærekraftig infrastruktur og utarbeidelse av klimaplaner. Fagforbundet setter søkelys på muligheter og utfordringer som både studenter og yrkesaktive møter i samfunnet. Vi arbeider aktivt med saker som påvirker de ulike utdanningene eller som regulerer utøvelsen av det enkelte yrke. Vi jobber for at ansatte på alle nivåer i sektoren skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, og samtidig få den kompetansen som kreves for å utføre tjenesten under trygge rammevilkår og med god kvalitet.

Fagforbundet er en viktig samfunnspolitisk aktør som påvirker fagområdene gjennom høringer, samarbeid med politiske beslutningstakere og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Fagforbundet arbeider for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, sysselsetting og tilpasning til et klima i endring krever styrket beredskap og helhetlig samfunnsplanlegging. Kommunene lager beredskapsplaner for ras og flom, ødelagte hus, veier og broer som følge av sterkere stormer og hyppigere ekstremnedbør.

 

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet for deg som er bioingeniør Last ned
Fagforbundet for ingeniører Last ned
Fagforbundet for ingeniørstudenter Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Mette Karin Haugen

Mette Karin Haugen

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?