Til hovedinnhold

Bærekraftig planarbeid og stedsutvikling i kommune og fylkeskommune


Hvordan vi jobber

Blant Fagforbundets medlemmer finnes både samfunnsplanleggere, arkitekter, klimarådgivere, samfunnsgeografer, landmålere, tekniske saksbehandlere, ingeniører og GIS-koordinatorer. En mangfoldig gjeng, som bidrar til bærekraftig stedsutvikling i kommunen.

Fagforbundet påvirker fagområdene gjennom høringer, samarbeid med politiske beslutningstakere og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Vi arbeider for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, sysselsetting og tilpasning til et klima i endring krever styrket beredskap og helhetlig samfunnsplanlegging.

Fagforbundet er opptatt av organisering av tekniske tjenester i offentlig sektor, klimatilpasning i kommunene, bærekraftig infrastruktur og utarbeidelse av klimaplaner. Vi ønsker å sette søkelys på muligheter og utfordringer som både studenter og yrkesaktive møter i det daglige, og jobber for at ansatte på alle nivåer i sektoren skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, og samtidig få den kompetansen som kreves for å utføre tjenesten under trygge rammevilkår og med god kvalitet.

Fagforbundet har et nettverk for de som jobber med stedsutvikling, planlegging i kommunen og klima/miljø. Her kan medlemmer komme med spørsmål, innspill og diskutere problemstillinger som angår dere i arbeidshverdagen - og få invitasjoner til seminarer og annet faglig påfyll. Vil du vite mer? Send en epost til ansvarlig rådgiver.

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet for ingeniører Last ned
Fagforbundet for ingeniørstudenter Last ned
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?