Til hovedinnhold

Stipend for medlemmer i Fagforbundet Post og finans

Eget stipend for medlemmer i Fagforbundet Post og finans

Fagforbundet Post og finans sitt utdanningsstipend skal være en hjelp til medlemmer som ønsker å videreutdanne seg. Stipendet deles ut etter søknad.

Postkom ble en del av Fagforbundet 1. januar 2020. Stipendet med retningslinjer og summer videreføres. Vi ønsker å gi våre medlemmer økonomisk bidrag til utdanning, og gjennom vår stipendordning få støtte til utdanning og kompetanseheving.

Hvem kan få stipend?

Dersom du har begynt, eller skal begynne å videreutdanne deg, kan du søke om stipend. Du må ha vært medlem av Fagforbundet Post og finans i minimum 1 år, og må det siste året i snitt ha jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid. Medlemmer som har sluttet i bedriften på grunn av omstillinger og som i snitt har jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid det siste året før de sluttet, har fortsatt søknadsrett til stipendordningen også året etter de har sluttet. Det kreves en egeninnsats på 2000 kroner.

Hvis du har utdanningspermisjon med lønn, kan du ikke motta utdanningsstipend fra oss.


Mostphotos

Hvor mye kan du få i stipend?

Gjennom Fagforbundet Post og finans utdanningsstipend kan du søke om inntil 50 000kr. Merk at det er inntil dette beløpet, vi dekker reelle utgifter og det rimeligste alternativet av studiet.

Beløpsstørrelsene på stipendene fra LO Stat og Fagforbundet Post og finans kan variere ut i fra hvor mange som får tildelt stipender.

Hva slags utdanning kan du ta?

Du kan søke om stipend til stort sett alle typer utdanning, men studiet eller kurset skal fortrinnsvis gi godkjente studiepoeng.  Dette kan f.eks. gjelde høyskoleutdanning, universitet, fagskole, videregående skole eller fagbrev. Vi vurderer også søknader som ikke gir godkjente studiepoeng som for eksempel sertifikat til lastebil.

Retningslinjer for utdanningsstipend Post og finans


1. Hovedkriteriet for tildeling av stipend er at søkeren jobber innenfor der Fagforbundet Post og finans har tariffavtaler.
2. Søkeren må ha vært medlem av Fagforbundet Post og finans i minimum ett år.
3. Søkeren må det siste året i snitt ha jobbet minimum tilsvarende 50% av fulltid.
4. Medlemmer som har sluttet i bedriften på grunn av omstillinger og som i snitt har jobbet minimum 50% av fulltid det siste året før de sluttet, har fortsatt søknadsrett til stipendordningen i ett år etter de har sluttet.
5. Stipend skal ikke dekke utgifter som dekkes av arbeidsgiver, andre tiltak eller av offentlig finansieringsordninger.
6. Medlemmer med utdanningspermisjon med lønn er ikke søknadsberettiget.
7. Studier/kurs/tiltak der billigere tilsvarende tilbud finnes, vil kun det billigste alternativet dekkes.
8. Hvert medlem kan kun få tildelt ett stipend per kalenderår.
9. Søknadsfrister er 1. februar og 1. oktober.
10. Søknaden må være mottatt før studie/kurs/tiltak avsluttes.
11. Stipendet dekker utgifter inntil 50.000kr.
12. Det kreves en egeninnsats på minimum 2000kr for at stipend kan innvilges.
13. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke
14. Ekstra bo- og reiseutgifter kan dekkes etter særskilt vurdering om studiet ikke finnes i nærheten av fast bosted.
15. Utgifter som kan dekkes er kurs-/semester-/eksamensavgift, bøker og materiell.
16. Datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil 2.500kr. Engangsstøtte som kun kan søkes om hvert tredje år.
17. Før utbetaling av stipendet må det foreligge bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjon, samt bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til og at søker er fortsatt medlem. Det skal sendes inn dokumentasjon som viser betalte utgifter. Eksempelvis bankutskrift eller kvitteringer.
18. Stipendmottaker plikter å opplyse om eventuelle avbrudd av studiene, forandringer i forhold til opprinnelig søknad, og årsak til dette. Ved avbrudd/forandring av studier kan stipendet helt eller delvis trekkes tilbake.
19. Stipendmottaker plikter å rapportere om bruk av midlene og framlegge dokumentasjon for gjennomført utdanning/deler av utdanning. Dette skal skje senest en måned etter endt studieår, eller den periode/tiltak det er gitt stipend til.
20. Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt om retningslinjene ikke er fulgt.

Slik søker du 

Fyll ut denne: Søknadsskjema Fagforbundets Post og finans utdanningsstipend

Du kan enten sende skjemaet som vedlegg til stipend@fagforbundet.no
Merk e-posten med «Stipendsøknad Fagforbundet Post og finans».

Eller skriv ut skjemaet og send til:

Fagforbundet Post og finans
Keysers gate 15
0165 Oslo

Merk konvolutten «Stipendsøknad Fagforbundet Post og finans». 

Utdanningsstipend fra LO Stat:

Størrelsen på stipendet fra LO Stat varierer ut i fra hvor mange som søker på dette stipendet. Gjelder våre medlemmer som jobber innenfor Posten, Bring-selskapene eller andre områdene innen staten eller Spekter. Følg lenken for nærmere informasjon om vilkår og retningslinjer.

Klikk her for søke utdanningsstipend fra LO Stat

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?