Til hovedinnhold

Nyheter

Ledersamling på Storholmen 10

Søknadsfrist feriehjem 20. november 2020

Det er viktig at alle stemmer i valgfagforbundet et av nytt konsernstyre, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals

Flertall sa ja til lønnsoppgjøret i Posten

Et flertall av Fagforbundet Post og finans sine medlemmer har sagt ja til årets lønnsoppgjør i fire av de fem avtaleområdene i området. Dermed er oppgjøret samlet sett vedtatt. Samtididig var det et markant antall medlemmer som ikke var fornøyde med oppgjøret og stemte nei.

Bra resultat i Bring Warehousing AS

Lønnsoppgjøret for Bring Warehousing AS er i havn. Partene ble enige om Det en økning på kr kr 4.000.- i året, inkludert tilleggene i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

Ann_090909_246x365_HELSE_L

2020 Bring Transportløsninger AS er i havn

Fagforbundet Post og finans og Bring Transportløsninger er enige om følgende i årets lønnsoppgjør: Det gis et generelt tillegg på kr 2 925 pr. år for ansatte på timelønn eller månedslønn.

Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans, er klar for at postansatte kan overta nye oppgaver under koronakrisen.

Bra resultat i Bring Home Delivery AS

Lønnsoppgjøret for Bring Home Delivery AS er i havn. Partene ble enige om en økning på kr 2,40 pr. time. Det vil si kr 4.680 i året.

Kompetanse med på jobben

Stipendordninger

Studerer du eller vurderer å gjøre det? Nå nærmer det seg søknadsfrist for høstens runde med stipender.

Ann_090909_246x365_HELSE_L

Godt resultat i Bring Courier & Express

De ansatte i Bring Courier & Express vil få et lønnsopprykk på 5100.- med virkning fra 1. april 2020. Deltidsansatte får en relativ andel. Det er også kommet inn en ny bestemmelse som gir de tillitsvalgte drøftingsrett ved kompetanseutviklende tiltak.

Illustrasjonsfoto: Medlemmene i Posten har fått et bra oppgjør i 2020.

Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i lønnsoppgjøret for Posten Norge

Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Begge deler var helt sentrale krav for medlemmene.

LO favør reiseforsikring - digitalisering av utsendelsene

I tråd med LOfavør og Fremtinds visjon om å bidra til bærekraft og å velge kostnadseffektive løsninger, avslutter vi utsending av informasjon i form av papirutsendelser.

Gjenværende postkontor erstattes med post i butikk

De neste to årene vil de fleste av postkontorene som fortsatt eksisterer bli lagt ned og erstattet av post i butikk. Ved utgangen av 2022 vil det bare være seks postkontor igjen i Norge. For Fagforbundet har hovedsaken vært å sikre de om lag 170 ansatte som berøres best mulig.

Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans, og AU-medlem i Fagforbundet.

Viktig å delta i styrevalg i Posten og Bring

Styrevalget i Posten Norge avholdes i perioden 7. – 13. mai. Fagforbundet Post og finans stiller liste sammen med de andre forbundene i LO. Den heter «LO-forbundene i Posten og Bring». Du må stemme på denne lista for at dine tillitsvalgte skal bli representert i styret.

Gerd Øiahals, Postkom

Avtale for å unngå permitteringer i Posten Norge

Fagforbundet og Posten Norge har inngått en avtale om at medarbeidere kan leies ut mellom selskapene i Posten Norge. Utfordringen til Posten er at deler av virksomheten opplever dramatisk nedgang, mens andre deler opplever økt etterspørsel. Hensikten er å sørge for at medarbeiderne blir brukt der behovet er størst, og at vi dermed unngår permitteringer.

Det er viktig at alle stemmer i valgfagforbundet et av nytt konsernstyre, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals

Viktig å stemme i styrevalget i Posten Norge

Styrevalget i Posten Norge avholdes i perioden 7. – 13. mai. Fagforbundet Post og finans stiller liste sammen med de andre forbundene i LO. Det skal velges fire representanter fra de ansatte, samt seks vararepresentanter. Tradisjonelt har LO-lista fått samtlige av de fire faste, men det forutsetter høy oppslutning om valget blant medlemmene i Fagforbundet Post og finans.

Mange overtallige finner løsning

Som kjent vil postomdeling annenhver dag bli innført i begynnelsen av juli måned. I utgangspunktet var det cirka 1500 overtallige, men blant annet på grunn av virkemiddelpakken som Postkom har fremforhandlet var antallet overtallige i oktober nede i 957. Det jobbes stadig med å finne løsninger for de som fortsatt er overtallige og etter oktober er det funnet en varig løsning for 368 og en midlertidig løsning for 23.  

Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans, og AU-medlem i Fagforbundet.

Innspill til tariffoppgjøret 2020

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at alle sider av tariffavtalene kan reforhandles. Det betyr at det ikke bare dreier seg om penger, men også andre gode som ligger i tariffavtalene som seniordager, støtte til studier, velferdspermisjoner og mye annet.  – For oss som skal forhandle er det viktig å få mange og helst tydelige tilbakemeldinger fra medlemmene. Det gir styrke inn i forhandlingene, sier Gerd Øiahals leder av Fagforbundet Post og finans.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?