Til hovedinnhold

Gjenværende postkontor erstattes med post i butikk

De neste to årene vil de fleste av postkontorene som fortsatt eksisterer bli lagt ned og erstattet av post i butikk. Ved utgangen av 2022 vil det bare være seks postkontor igjen i Norge. For Fagforbundet har hovedsaken vært å sikre de om lag 170 ansatte som berøres best mulig.

25.08.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 02.09.2020

Grunnlaget vesentlig svekket
 – Det er mange grunner til at dette skjer. Det at vi ikke lenger kan tilby banktjenester i postkontorene har svekket grunnlaget for å drive postkontor kraftig. Samtidig ser vi at mengden brevpost fortsatt faller og at åpningstidene ikke samsvarer med behovene til kundene, sier Gerd Øiahals, leder for Fagforbundet Post og finans.

Posten er avhengig av at en eller flere banker bruker postens nett til å tilby finansielle tjenester. I vinter sa DNB opp avtalen med Posten Norge. Det er heller ingen andre banker som har vært interessert i å benytte postens nett til å tilby finansielle tjenester. Det betød at Posten ikke lenger vil kunne oppfylle forpliktelsene om å levere banktjenester fra årsskiftet, noe som vil gå utover tusenvis av brukere i hele landet. Dette vil spesielt ramme ikke-digitale brukere og sårbare grupper (folk uten bankkort og pin). Det er anslått at dette gjelder mellom 30 og 35 000 personer.  Det var bortfall av denne avtalen som ga støtet til at de fleste gjenværende postkontorene nå legges ned. 

Fagforbundet bekymret

I tillegg til å være opptatt av å finne løsninger for våre medlemmer er vi bekymret for de som nå rammes. Vi har stilt krav om at regjeringen må komme på banen, men det har ikke skjedd, vi har talt for døve ører. Det er uakseptabelt at store grupper mister grunnleggende banktjenester, uttaler Gerd Øiahals leder i Fagforbundet Post og finans.

Fagforbundet forstår at posten må tilpasse kostnader ut fra den økonomiske situasjonen, trafikknedgangen og muligheter for å utføre tjenesten på en god måte for kundene på andre måter. 

Gode overgangsordninger
– Vi har fått gjennomslag for at den bemanningstilpasningen som skjer ute ved postkontorene stilles i bero til det aktuelle postkontoret legges ned. Dette skal selvsagt ikke være til hinder for at folk som finner fram til frivillige løsninger kan gjennomføre dem, sier hun.

Fagforbundet mener det må lages en helhetlig plan for de gjenværende bedriftssentrene. I dag omfatter planen bare de to sentrene som er organisert i divisjon Post. Det forutsettes at ledelsen samordner dette med divisjon Nettverk Norge. 

Medlemmene viktigst
– For oss i Fagforbundet er hensynet til medlemmene det aller viktigste. Vi har fått fram avtaler som sikrer en rekke ulike alternativer for de som blir berørt av dette. Det omfatter blant annet muligheter for gavepensjoner, sluttverlag, lønnskompensasjoner ved overgang til andre stillinger og kompetansehevende tiltak. Vi har ikke tatt stilling til rekkefølgen og tidspunktet ledelsen foreslår Postkontorene nedlagt, men forutsetter at det blir tatt hensyn til mulige personalmessige løsninger i forslaget og at det vises fleksibilitet med tanke på dette, sier Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans.

Sju postkontor skal drifte videre, det er Grønland postkontor, Longyearbyen postkontor, Majorstua postkontor, Nydalen postkontor, St. Olav plass postkontor og Vika postkontor. 

Postkontorene som blir lagt ned er disse:

År

Måned

Enhet

2020

Nov.

Arendal postkontor

2020

Des.

Sandvika postkontor

2021

Mars

Bergen Sentrum postkontor

2021

April

Trondheim Sentrum postkontor

2021

Mai

Hamar postkontor

2021

Mai

Gjøvik postkontor

2021

Mai

Alta postkontor

2021

Juni

Lysaker bedriftssenter

2021

Juni

Skien Sentrum postkontor

2021

Sep.

Ski postkontor

2021

Sep.

Kristiansand postkontor

2021

Sep.

Alnabru bedriftssenter

2021

Sep.

Molde postkontor

2021

Okt.

Etterstad postkontor

2021

Okt.

Bodø postkontor

2022

Feb.

Stjørdal postkontor

2022

Feb.

Høyden postkontor

2022

Mars

Strømsø postkontor

2022

April

Elisenberg postkontor

2022

Mai

Harstad postkontor

2022

Mai

Sandnes postkontor

2022

Sep.

Asker postkontor

2022

Sep.

Stavanger Sentrum postkontor

2022

Sep.

Rodeløkka postkontor

2022

Okt.

Tromsø postkontor

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?