eForvaltning, digitalisering og personvern

Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen (Foto: Fagforbundet)

LO-medlemmer er positive til digitalisering så lenge beslutninger blir gjort i samråd med de ansatte. – Det er et stort lederansvar å bidra til tillit i disse prosessene.

16.02.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 23.02.2018

Det sa nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen da han åpna eForvaltningskonferansen 2018.

eForvaltningskonferansen er et samarbeid mellom NTL, Fagforbundet, El&IT og Universitetet i Oslo. Konferansen ble i år arrangert for ellevte gang og hadde tre temaoverskrifter:

  • Kommunereform og digitalisert forvaltning
  • Utkontraktering og utflagging av forvaltningens arbeid
  • Personvernforordningen og klarspråk.

Se programmet her

Hvilken betydning har geografisk nærhet og det personlige møtet i offentlig forvaltning? Hvordan kan små kommuner bruke teknologi til å kompensere for manglende egen ekspertise? Og er New Public Management-ideene fortsatt like levende i vår tid? Dette var blant spørsmålene som ble belyst på eForvaltningskonferansen 12.-13. februar. 

 

Medbestemmelse gir best resultat

Statssekretær Paul Chaffey (H) innledet om hva dagens regjering har gjort på IT-siden for at kommunereformen skal bli vellykket.  Med seg inn i sitt innlegg fikk han en påminnelse fra Fagforbundet. 

– Vi er opptatt av at medbestemmelsesretten blir ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet både lokalt og nasjonalt for at vi skal ha tillit videre i reformarbeidet, sa Odd Haldgeir Larsen, og la til at politikere må bruke et klart språk i møte med ansatte og brukere. 

Chaffy kvitterte ut med å si at digitaliseringen i stat og kommune ikke må overlates til IT-ekspertene, men forankres i ledelsen. 

– Digitaliseringen av offentlige tjenester som nå skjer, er den raskeste og mest omfattende endringsprosessen i offentlig sektor, derfor er denne konferansen så viktig og veldig lett for meg å prioritere,  sa Chaffy.

Han roste arrangørene for at konferanseinnholdet belyser digitalisering på systemnivå med temaer som henger sammen. 

– Det er en rød tråd her som er viktig, og vi er klar over at partssamarbeid mellom arbeidsgivere, myndigheter og fagforeninger må til. Det er det som er lønnsomt på sikt, sa statssekretæren.

Statssekretær Paul Chaffey fortalte at regjeringa blant annet bruker 125 millioner kroner til finansordninger for kommunale IKT-prosjekter gjennom DigiFin.

Alt kan ikke løses med teknologi

Ved kommunesammenslåing er det mange tekniske utfordringer og et stort apparat som skal virke. Teknisk koordinator, Bernt Audun Strømsli ga oss en innføring fra Kartverket om kommunegrenser og matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Det var spennende å høre hvordan digitalisering brukes og styres og hjelper ansatte i krevende arbeidsprosesser.

NTL-tillitsvalgt Reidar Mysen fra Nav Grünerløkka representerte det nære, det menneskelige. Han ga oss innsyn og tanker om betydningen av det personlige møtet i offentlig forvaltning.

Har det noe å si om vi prater med roboter eller mennesker? Hvilken betydning har geografisk nærhet og det personlige møtet i offentlig forvaltning, var problemstillingen han reflekterte rundt.

Fra sitt ståsted som plasstillitsvalgt på Nav Grünerløkka, har han fulgt prosessen med digitaliseringen og sett hvordan utviklingen påvirker både kolleger og brukere.

Nav-ansatt: – Menneskelig kontakt er like viktig som roboter 

Personvernopplysninger skal ikke ofres 

Under bolken om utkontraktering og utflagging av deler av forvaltninga kom personvern og risikoanalyse på dagsorden.

Det ble av flere innledere sterkt understreket at ønske om effektivisering og økonominsk gevinst ikke må gå utover personvernet.

Arve Føyen, advokat og ekspert på personvernlovgivning tok konferansedeltagerne igjennom ulike sider av lovgivningen inne EU og EØS, og hva loveverket sier om godkjente juridiske mekanismer og risikovurderinger i forhold til personvern.

– Risikovirdering er alltid et ledelsesansvar, sa han og la til at risikovurdering ikke kan kjøpes i en rapport, for i den må alle sider av virksomheten beslyses.

Grete Allhaug, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet var også opptatt av lederes riskikokompetanse og risokotoleranse.

På Datatilsynets sider er det mange tips og nyttige hjelpemidler for virksomheter og ansatte.