Fagforbundet for erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenter er folk som har erfaring med tjenester i for eksempel rus- og psykiatri, og som bruker disse erfaringene til å hjelpe og støtte andre som er i disse tjenestene. Som erfaringskonsulent organisert i Fagforbundet nyter du godt av alle medlemsfordelene og får tilgang til ulike kurs og konferanser.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

En "ny" yrkesgruppe vokser fram

De senere årene er det etablert mange nye stillinger i kommuner og i helseforetak for erfaringskonsulenter. Noen av disse jobber direkte i kontakt med brukere som miljøarbeidere, andre er ansatt for å undervise, delta i råd og utvalg og noe for å ha samtaler med pasienter ved distriktspsykiatriske sentra og psykiatriske avdelinger. Noen er også i forsknings- og utviklingsavdelinger ved helseforetakene.

Som erfaringskonsulent i Fagforbundet er du automatisk tilsluttet Yrkesseksjon helse og sosial. Du har mulighet til å delta på Fagforbundets kurs og konferanser på både lokalt, regionalt og sentralt nivå.   

Fagforbundet samarbeider med interesseorganisasjonen Erfaringssentrum. På nettstedet erfaringssentrum.no finner du faglig påfyll og mer om livet som erfaringskonsulent.

Kontakt

Portrettbilde av Ingvar Skjerve

Ingvar Skjerve
Rådgiver
Yrkesseksjon helse og sosial