Vårkonferanse 2012 "Helt- ikke stykkvis og delt"

Konferansen har som mål å sette lindrende behandling og omsorg for barn - også kalt palliativ behandling og palliasjon i fokus. Sett av 12. og 13. april til en tur til Kristiansand.

24.10.2011 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 11.11.2011

Målet med konferansen er å gi grunnleggende innføring i hva palliasjon til barn i alle aldersgrupper er, og hva det ikke er. Hvilket fokus har vi på dette i Norge, og hva er eventuelt gjort og hva bør gjøres fremover.

Det blir presentert forskning og anbefalinger på hva som gjøres på området internasjonalt, satt fokus på nødvendigheten av økt kunnskap, kompetanse og utdanning, samt kommunikasjon med døende barn og deres familier for å forberede helsepersonell på å utøve palliasjon til barn.

Konferansen er godkjent som tellende i Fagforbundets program for klinisk fagstige.

Program og påmelding