Til hovedinnhold

Renholdskjemi og HMS

Internasjonale faresymboler.

Internasjonale faresymboler. (Foto: Migren art / Shutterstock.)

Renholdere, vaskeriansatte og andre yrkesgrupper som utfører renhold, håndterer i større eller mindre grad renholdskjemikalier. Da er det viktig å ha kunnskap om hvordan du ivaretar helsen og sikkerheten til deg selv og andre. I denne gratis e-læringen lærer du hvordan du bruker renholdskjemikalier på en trygg og hensiktsmessig måte.

07.03.2023 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 22.11.2023

Om kurset:

Kurset gir deg den nødvendige kunnskapen for å ta vare på egen og andres helse når du håndterer kjemikalier i forbindelse med renhold. Du vil lære om hva Arbeidsmiljøloven sier om helse, miljø og sikkerhet (HMS), hva et systematisk HMS-arbeid skal inneholde, hvordan pH-skalaen hjelper oss å avgjøre hva som er riktig rengjøringsmiddel for oppgaven, om kjemikaliene og deres innhold, om metoder for rengjøring og desinfisering, om bruk av sikkerhetsutstyr og verneutstyr og om eksponering og substitusjon.

Målgruppe:

Kurset passer for deg som er renholder, renholdsleder, vaskeriansatt eller vaskerileder. Det kan også være nyttig for andre yrkesgrupper som har renholdsoppgaver og kjemikaliehåndtering som en del av sin arbeidshverdag - for eksempel andre ansatte innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), ansatte i bad, helsepersonell og ansatte innen barn og oppvekst.

Læringsmål:

Etter kurset skal du:

  • Kjenne til hva loven sier om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Kjenne til grunnprinsippene for et systematisk HMS-arbeid
  • Forstå pH-skalaen på et grunnleggende nivå og hvordan den brukes til å velge riktig rengjøringsmiddel til riktig oppgave
  • Kjenne til de viktigste virkemidlene i rengjøringsmidler og hvilke egenskaper disse har
  • Vite forskjellen på å rengjøre og å desinfisere og hvilke metoder som skal brukes når
  • Være bevisst på hvordan rengjøringsmidler kan utgjøre en fare for brukeren og omgivelsene
  • Vite hva et sikkerhetsdatablad er og hva som er viktig at du gjør deg kjent med før du tar i bruk et rengjøringsmiddel
  • Kjenne til de internasjonale faresymbolene, og forstå hva eksponering og substitusjon innebærer
  • Vite hvem som er ansvarlig for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og gis opplæring i, og hvem sitt ansvar det er at det brukes

Gjennomføring:

Kurset er delt opp i kapitler med quiz-spørsmål knyttet til hver del av kurset. Kurset egner seg best for PC, men det fungerer også på nettbrett og mobiltelefon.

Kurset tar ca. 25 minutter å gjennomføre.

 

Ta kurset her!

 

Produksjon:

Det faglige innholdet til denne e-læringen er levert av Renhold- og hygienekompetanse v/ Siriann Tvedt (www.rohk.no). Fagforbundet er eier av kurset og har stått for bearbeiding, oppsett og profil.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?