Permittering | Fagforbundet

Hva er en permittering?

Ved en permittering kan en virksomhet opprettholde arbeids­forholdet med en ansatt i en midlertidig dårlig periode, uten å måtte si opp den ansatte.

Hvis en virksomhet ikke har mulighet til å drive eller betale ut lønn i en periode, men vet at det kommer inn nye oppdrag, eller at situasjonen går over, som for eksempel koronaepidemien, kan virksomheten permittere de ansatte, helt eller delvis. 

Permittering må være midlertidig

Det må være saklig grunn for permitteringen, og denne grunnen må ligge hos bedriften og ikke den ansatte. Både naturkatastrofer og arbeidskonflikter kan oppfylle kravet til saklig grunn for permittering. Den må også være av midlertidig karakter. Hvis virksomheten ikke kan inn den ansatte når permiteringsperioden går ut, eller man ser at situasjonen er permanent må bedriften gå til oppsigelse av den ansatte.

Permitteringsregler er avtalt i hovedavtalene

Permitteringsreglene er som regel avtalt i hovedavtalene mellom partene, og ikke nedfelt i lov. Derfor må du sjekke hva som gjelder for ditt avtaleområde. I hovedavtalen mellom LO-NHO skal for eksempel ansiennitetsprinsippet legges til grunn for permitteringer (altså at den arbeidstakeren som har vært ansatt kortest skal permitteres først), med mindre det finnes saklig grunn for å fravike det - men slik er det ikke nødvendigvis i alle avtalene. 

Flere fordeler ved permittering

Fordelen med permitteringer er at virksomheten kan beholde arbeidsforholdet og de ansatte og den kompetansen de har. I noen tilfeller vil heller ikke den ansatte bli utmeldt av pensjonsordninger og lignende. Den ansatte har som regel rett på dagpenger i permitteringsperioden. 

Spørsmål og svar om permitteringer

Ja, dessverre vil du kunne det, inntekter som du har i stillingen din som deltidsbrannpersonell vil telle med i beregningen av dagpenger. Det kan føre til at dagpengene dine blir avkortet, selv om du er helt permittert i den faste jobben din. Om du får et tap, eller hvor stort det eventuelt blir henger sammen med hvor høy inntekt du vil ha i permitteringsperioden. Fagforbundet er klar over dette og har tatt det opp med LO og KS.

Nei, Fagforbundet har kontingentfritak for de som er rammet økonomisk av koronasituasjonen.

Skulle dette ramme deg må du melde fra til oss om permittering her slik at vi kan registrere deg riktig i vårt medlemssystem. NB! husk å oppgi hvor mange prosent permitteringen er på.

Medlemmene det gjelder skal ikke betale kontingent i den perioden de er uten inntekt eller mottar dagpenger fra NAV. Det betyr at de kun skal betale for de obligatoriske ordningene knyttet til medlemskapet mens de er uten inntekt eller mottar dagpenger som følge av permittering/nedstenging. 

Det er paragraf 9 i vedtektene som regulerer kontingentfritak (se under). I praksis sier vedtektene at medlemmer som er permitterte eller uten inntekt skal betale følgende:

  • LOfavør Innboforsikring: 71 kroner pr måned
  • Fagforbundets stønadskasse: 26 kroner pr måned
  • Til sammen: 97 kroner pr måned

Betaling for stønadskassa og innboforsikring blir innkrevd på giro, to måneder på etterskudd.

For medlemmer fra tidligere Postkom er det de forsikringer som er knyttet til medlemskapet, og som trekkes over lønnsslippen, som skal betales. Øvrig kontingent bortfaller jfr. vedtektenes § 9.

Les mer om kontingentfritak under koronakrisa

Fagforbundet mener at permittering ikke er et egnet virkemiddel i den situasjonen vi står i. Kommunen har anledning til å permittere, men først etter at man har prøvd alle muligheter til å gi de ansatte andre arbeidsoppgaver/omplassering. Man må se på kommunen som et hele og ikke ta bestemmelser på enhetsnivå. Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, KS, anbefaler kommunene å unngå permitteringer.

Det er viktig at det saklige grunnlaget for permittering må være hos bedriften og ikke hos arbeidstakeren. Situasjonen med koronaviruset i seg selv, gir ikke grunnlag for permittering.

Fagforbundet har mange medlemmer i kommunene - se eget spørsmål og svar om permittering i kommunen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?