Til hovedinnhold

Hva er en permittering?

Ved en permittering kan en virksomhet opprettholde arbeids­forholdet med en ansatt i en midlertidig dårlig periode, uten å måtte si opp den ansatte.

Hvis en virksomhet ikke har mulighet til å drive eller betale ut lønn i en periode, men vet at det kommer inn nye oppdrag, eller at situasjonen går over, som for eksempel koronaepidemien, kan virksomheten permittere de ansatte, helt eller delvis. 

Permittering må være midlertidig

Det må være saklig grunn for permitteringen, og denne grunnen må ligge hos bedriften og ikke den ansatte. Både naturkatastrofer og arbeidskonflikter kan oppfylle kravet til saklig grunn for permittering. Den må også være av midlertidig karakter. Hvis virksomheten ikke kan inn den ansatte når permiteringsperioden går ut, eller man ser at situasjonen er permanent må bedriften gå til oppsigelse av den ansatte.

Permitteringsregler er avtalt i hovedavtalene

Permitteringsreglene er som regel avtalt i hovedavtalene mellom partene, og ikke nedfelt i lov. Derfor må du sjekke hva som gjelder for ditt avtaleområde. I hovedavtalen mellom LO-NHO skal for eksempel ansiennitetsprinsippet legges til grunn for permitteringer (altså at den arbeidstakeren som har vært ansatt kortest skal permitteres først), med mindre det finnes saklig grunn for å fravike det - men slik er det ikke nødvendigvis i alle avtalene. 

Flere fordeler ved permittering

Fordelen med permitteringer er at virksomheten kan beholde arbeidsforholdet og de ansatte og den kompetansen de har. I noen tilfeller vil heller ikke den ansatte bli utmeldt av pensjonsordninger og lignende. Den ansatte har som regel rett på dagpenger i permitteringsperioden. 

Spørsmål og svar om permitteringer

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?