Til hovedinnhold

– Viktige og nødvendige forbedringer for fosterhjemsforeldrene

Bjørn Ingar Skogvang, tillitsvalgt, Kjersti Toppe, barne- og familieminister, Senterpartiet og Cecilie Haga, rådgiver, Fagforbundet deltok på framleggingen av ny stortingsmelding

Bjørn Ingar Skogvang, tillitsvalgt, Kjersti Toppe, barne- og familieminister, Senterpartiet og Cecilie Haga, rådgiver, Fagforbundet deltok på framleggingen av ny stortingsmelding (Foto: Fagforbundet)

– Endelig tas det skikkelig grep for å gi fosterforeldre og barn i fosterhjem den tryggheten de trenger, sier Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

24.06.2024 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 24.06.2024

Fredag 21. juni la barne- og familieminister Kjersti Toppe fram stortingsmeldingen “Fosterheim - ein trygg heim å bu i" om fosterhjemsordningen.  

Meldingen har tiltak for hele bredden i feltet, og inneholder forslag rettet mot både de faglige og økonomiske forholdene for fosterforeldre. Blant annet foreslås det at enkelte økonomiske rammevilkår lovfestes for å sikre mer likeverdige forhold mellom kommunene. 

Mer forutsigbarhet

– Det er uholdbart at folk som tar på seg et så viktig samfunnsoppdrag, ikke har grunnleggende rettigheter og trygghet slik arbeidstakere har. Slik det har vært til nå har det vært store forskjeller mellom kommunene, og fosterforeldre har risikert å tape økonomisk på å være fosterforeldre. Det kan ikke fortsette, sier Luther.  

Fagforbundet jobber for å sikre at fosterforeldre og beredskapsforeldre har de rammene de trenger for å kunne yte god og trygg omsorg for barn som av ulike grunner må flytte fra hjemmene sine. For å være i stand til dette, må også fosterforeldre oppleve trygghet og forutsigbarhet i oppdraget sitt, og i dialogen med barnevernstjenesten.  

Mange fosterforeldre opplever at de hverken har de økonomiske eller faglige rammene som skal til for å kunne gjøre en best mulig jobb. Det er også store forskjeller mellom fosterforeldre fordi hver enkelt forhandler sine vilkår individuelt. Fagforbundet har over mange år kjempet for at fosterforeldres situasjon skulle løftes på den politiske dagsorden, for at deres situasjon ble styrket.  

Bedre støtte og veiledning

Regjeringen foreslår også tiltak for å sikre bedre og mer tilgjengelig veiledning og støtte for fosterforeldre. Dette gjøres blant annet ved at det statlige barnevernet skal kobles tettere på kommunene, samt tiltak som kompetansestøtteteam, spesialisert veiledning og spesialiserte hjelpetiltak. Det skal også etableres en egen etterutdanning i fosterhjemsarbeid som en del av kompetansestrategien for barnevernet.  

– Vi synes det er kjempebra at fosterforeldre skal få større muligheter til å ivareta barnet overfor blant annet barnehagen, skolen og helsetjenesten. Det er fosterforeldrene som står i hverdagen 24/7 med barnet, og de vet etter hvert godt hva barnet trenger. Dette bidrar til at barnet i større grad kan ivaretas og behandles på lik linje med andre barn, og frigir også tid for barnevernstjenesten, sier Luther.   

Fosterforeldre skal ivareta den daglige omsorgen for barnet, og kjernen i fosterhjemsordningen er at hverdagen skal være så likt et ordinært familieliv som mulig.  

Mer myndighet til fosterforeldre

Fagforbundets medlemmer som er fosterforeldre forteller at det de opplever som unødvendige formaliteter ofte hindrer dette. Barnevernstjenesten må stort sett inn å godkjenne både små og store beslutninger som gjelder barnet. Et viktig grep i meldingen, er at det foreslås å gi fosterforeldre større myndighet til å ta beslutninger og delta i prosesser på vegne av barnet.  

Fagforbundet vet at statsråden er svært opptatt av barnevernet og fosterhjemsordningen. Vi har hele veien hatt god dialog med departementet om feltet, og opplevd stor forståelse og vilje til å ta nødvendige grep for å bedre dagens situasjon.  

– Trygge voksne skaper trygge barn. Vi mener at stortingsmeldingen som kom i dag er et skritt i riktig retning, og håper at flertallet vil støtte et nødvendig løft til det beste for både fosterforeldre og barn i fosterhjem, sier Luther. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?