Nettstedet er under oppgradering, og kan derfor i perioder være ustabilt.

Siden finnes dessverre ikke

Kanskje du har feil URL

Url: /nyhetsbrev2/ska/ukebrev/ukebrev---sendte-artikler/her-finner-du-all-informasjon-om-fagforbundets-korona-arbeid-/a/10890/fagforbundet-har-inng-tt-avtale-med-virke-om-utvidede-rammer-for-overtid/