Mobbing i barnehagen på dagsorden

Illustrasjon: (Foto: sxc.hu/Creative Commons)

–Når det gjelder mobbing av barn, er det de voksne som er ansvarlige. Det burde ikke være en diskusjon en gang, sier Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder.

06.11.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 09.11.2017

Lund er tilknyttet Pedagogisk utdanningssenter ved Universitetet i Agder og har jobbet mye med mobbing. Hun var en av flere innledere da barnehageaktørene innenfor Partnerskap mot mobbing inviterte til konferanse om inkludering i barnehagen. Disse aktørene er Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Private Barnehagers Landsforbund, KS og Foreldreutvalget i Barnehagene (FUB).

Lære mer om mobbing? Besøk Utdanningsdirektoratets nettsider for å lese mer.

I 2016 opplevde FUB en tredobling i antall henvendelser om mobbing, ifølge NRK. Ingrid Lund mener den største utfordringen i kampen mot mobbing i barnehager handler om å endre de ansattes rolle og holdninger.

Handler om holdninger

Professor Ingrid Lund ved universitetet i Agder Universitetet i Agder (Foto: Universitetet i Agder)

– Det er ikke nok med ansatte som har mye kunnskap og mange vekttall. Det handler om hvordan de formidler kunnskapen og hvilke holdninger de selv har, sier Lund.

Forskning fra Hele barnet, hele løpet viser at barn helt ned i to årsalderen mobber. I følge Lund forekommer mye av mobbingen i barnehagen under lek - noe som også krever at de ansatte tar del i leken for å observere samspillet mellom barna.

Barna må bli trodd

Dersom ansatte i barnehagen oppdager mobbing mener Lund at de har et særlig ansvar for å ikke redigere bort barnets oppfatning av situasjonen. Hennes erfaringer er ofte at de ansatte kan si: «Det var ikke så ille» eller nå lager du «storm i vannglass». I stedet burde de si: «Jeg vil høre mer».

– Det handler om at barna skal bli trodd. Mange barn opplever å ikke bli trodd på sine egne opplevelser. Det er en menneskerett å bli tatt i mot med sin subjektive opplevelse og bli hørt, sier Lund.

Hun fortsetter.

– Barna skal få anerkjennelse for sine følelser, opplevelser og erfaringer. Vi kan ikke si at en bestemt følelse er feil.

Alle barn mestrer noe

Ifølge Lund trenger barn hjelp til å forstå seg selv og andre. Det handler om mestring, og der mener professoren at de ansatte spiller en nøkkelrolle.

– Alle barn mestrer noe. Å gi barna det løftet de trenger er kanskje det viktigste forebyggende tiltaket mot mobbing. Det er ikke snakk om å bagatellisere det vanskelige, men å gjøre to ting samtidig.

Lund understreker at de fleste barn opplever barnehagen som et positivt sted å være, men når en diskuterer mobbing må en gripe fatt i de tingene som ikke fungerer.

Mobbing i barnehagen: Et speilbilde av samfunnet?

Leder i Fagforbundets Yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst i Buskerud, Marianne Reinholdtsen, er glad for at mobbing i barnehagen nå settes på dagsorden. Reinholdtsen jobber selv i barnehage og mener ting går sakte, men sikkert i riktig retning.

(Saken fortsetter under bildet).

Kjetil Vevle/Fagforbundet

– Vi må være tilstede for ungene. De ansatte kan ikke klumpe seg sammen, men må være tilstede for ungene gjennom hele dagen. Når mobbing oppdages må begge parter ivaretas. Det er som oftest bakenforliggende ting som gjør at noen velger å mobbe. Det må vi også finne ut av, samtidig som en den som mobbes må tas på alvor.

Sammenlignet med forskning på mobbing i skolen, er det lite og heller sprikende forskning når det gjelder mobbing i barnehagen. Reinholdtsen deler ambisjonen om null mobbing i barnehagen, men tror det som skjer i barnehagen er et speilbilde på det som skjer i samfunnet forøvrig.

– Jeg tror det er mye skjult mobbing og at mange ikke klarer å definere hva som er konflikter, erting og mobbing. Dessverre er det som skjer i barnehagen et speilbilde av samfunnet forøvrig. Det handler om status, opptatte foreldre og foreldre som ikke setter grenser for egne unger. At de ikke å sette grenser og at heller kjøper seg selv tid ved å la barna få spille spill og sitte på iPaden i stedet for å være sammen med dem. Derimot ser vi at det ungene vil ha er oppmerksomhet fra de voksne, sier Reinholdtsen.

Alle ansatte må få tilbud om kompetanseheving

Reinholdtsen tror, i likhet med professor Ingrid Lund, at dialogen mellom barn og voksne må styrkes og at alle ansatte må få tilbud om et kompetanseløft.

– Jeg tror vi må ha flere verktøy for å jobbe fram gode relasjoner med barn. Unge må snakke om følelsene sine og vi må lære dem å sette ord på ting som de opplever som vanskelige. Barnehageansatte trenger også mer kunnskap. Da er det viktig å understreke at alle ansatte i barnehagen må tilbud om mer kompetanse, avslutter Reinholdtsen.

Hva er mobbing?

Mobbing er krenkende handlinger. De fleste definisjonene slår fast at mobbing er:

  1. En handling rettet mot en eller flere som er preget av fysisk eller psykisk trakassering.
  2. Som gjentas over tid.
  3. Der det er et ikke-likeverdig forhold mellom de(n) som er utsatt for mobbing og de(n) som mobber.

Kilde: Kronikk NRK Ytring