Til hovedinnhold

Nyheter

Møte med Arkivverket

Fagforbundet drøftet viktige utfordringer med Arkivverket

Mangel på arkivering er en trussel mot vår rettsikkerhet og demokratiet. Fagforbundet og Arkivverket har inngått et samarbeid for å sette dette på agendaen. Du treffer oss blant annet på Arendalsuka!

Arendalsuka

Arendalsuka 2022

Fagforbundet arrangerer i samarbeid med Arkivverket arrangementet "HVORFOR GIDDER VI IKKE Å TA VARE PÅ BESLUTNINGER?" på Arendalsuka, torsdag 18.august kl. 10.00-10.45.

Logo

Hold av datoen! Arkivkonferansen 16-17. november 2022.

Den årlige Arkivkonferansen er satt til 16-17. november 2022. Hold av datoen, påmelding kommer!

Digitaliseringsrundskrivet for 2022 er sendt ut

Nye prinsipper for involvering av kommunal sektor, endringer i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger og anbefaling om bruk av automatiske arkivfunksjoner er viktige endringer i digitaliseringsrundskrivet for 2022.

Hva bevarer vi for ettertiden?

Hva er viktig og riktig å bevare for ettertiden? Hvilken digital dokumentasjon vil vi ha nytte av om 100 år? Det skal et nytt bevaringsutvalg vurdere: Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon.

Sommer

Sommerhilsen fra faggruppe dokumentforvaltning og arkiv

Faggruppe dokumentforvaltning ønsker alle en riktig god sommer!

Arkiv

Høring - Forslag til ny arkivlov

Les Fagforbundets høringssvar til høringsnotatet - forslag til ny arkivlov her.

Fagforbundet i møte med Arkivverket

Fagforbundet, ved Yrkesseksjon kontor og administrasjon, møtte Arkivverket for å snakke om behovet for kompetanseløft innen arkiv og dokumentforvaltning.

Nytt e-læringskurs i journalføring og arkivering

Er du saksbehandler, prosjektleder eller leder i offentlig sektor? Nå tilbyr vi et e-læringskurs for deg om arkivering og journalføring.

Endringer i riksarkivarens forskrift fra 1. mars

Arkivverket sendte forslag til endringer i riksarkivarens forskrift på høring 11. mai 2021. Intensjonen har vært å oppdatere og forbedre forskriften innenfor gjeldende regelverk, i påvente av en større revisjon som naturlig vil skje når ny arkivlov trer i kraft.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?