Til hovedinnhold

Fagforbundet i møte med Arkivverket

Fagforbundet, ved Yrkesseksjon kontor og administrasjon, møtte Arkivverket for å snakke om behovet for kompetanseløft innen arkiv og dokumentforvaltning.

09.02.2022
Sist oppdatert: 09.03.2022

Trond Finstad, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon og medlem av Arbeidsutvalget, møtte Riksarkivar Inga Bolstad sammen med Espen Sjøvoll og Guri Lande for å diskutere et kompetanseløft innen arkiv og dokumentforvaltning.

I møtet ble behovet for økt kunnskap om viktigheten av fagområdet og funksjoner diskutert, samt hvordan Fagforbundet og Arkivverket kan jobbe sammen om felles mål; styrking arkivsektoren og ivaretakelse og utvikling av de ansatte. 

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid.

Fagforbundet har samarbeidet med Arkivverket flere ganger, for å synliggjøre aktuelle utfordringer og muligheter innen fagområdet. Begge parter ønsker et videre og tettere samarbeid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?