Til hovedinnhold

Inngår i medlemskapet

Fagforbundets stønadskasse

illustrasjon - når et medlem dør


Engangsutbetaling ved død

Fagforbundets stønadskasse gir en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang.

Erstatningen er 0,2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden), kr  23 724,- i 2024.

Ved dødsfall sender pårørende inn melding om dødsfall til forbundet sammen med skifteattest. På bakgrunn av denne utbetaler Fremtind Forsikring erstatning til etterlatte.

Bruk elektronisk kravskjema

Ved å melde skade elektronisk, vil du få behandling og oppgjør raskere. Du trenger bare å melde kravet en gang dersom du har krav på Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring i tillegg til stønadskassa.

Medlemmer som kommer fra Fagforbundet Post og finans er medlemmer av LOfavør grunnforsikring, ikke stønadskassa. 

Se flere medlemsfordeler fra LOfavør

lo favør logo beskj i topp og bunn

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?