Til hovedinnhold

Mønsteravtale for tannhelsesekretærer

Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere som jobber i private virksomheter. Denne avtalen var tidligere en del av Virke, men forhandles nå direkte med Den norske tannlegeforening.

Mellomoppgjøret 2023

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer ble torsdag 15. juni forhandlet ferdig med Den norske tannlegeforening.

Alle får et generelt tillegg mellom 26 300 og 27 000 avhengig av stilling og ansiennitet. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende.

Oppgjøret er på linje med arbeidslivet forøvrig og har virkning fra 01.05.2023.

Se protokollen her

Her finner du tariffplakat du kan henge opp på arbeidsplassen din.

 

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Den norske tannlegeforening har blitt enige om ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer.

Alle får et generelt tillegg mellom 12 000 og 25 300 avhengig av stilling og ansiennitet. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. (Se tabell under.)

For tannhelsesekretærer fjernes, som i kommunal sektor, de to nederste ansiennitetstrinnene. Alle ansatte på disse trinnene heves til til det som var fireårstrinnet. Det betyr et veldig godt minstelønnsopprykk for alle nylig ansatte. Første ansiennitetsopprykk blir dermed etter seks år. 

Matpengesatsen for overtidsarbeid økes fra 90 til 96 kroner.

Partene er også enige om at begrensningen på ansiennitetstillegg for voksenopplæring utvides fra et halvt år til et år, samt at man får en lesedag før hver eksamen. 

Generelle tillegg og minstelønnssatser, gjeldende fra 1. mai 2023

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 26 300 351 200
Tannhelsesekretær 26 300 415 300
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 26 300 357 700
Tannhelsesekretær 26 300 415 300

 

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 26 300 360 500
Tannhelsesekretær 26 300 415 300

 

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 26 300 363 500
Tannhelsesekretær 26 300 419 500

 

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 26 300 371 600
Tannhelsesekretær 26 300 430 500

 

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 26 300 417 900
Tannhelsesekretær 26 300 474 700

 

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 26 300 457 700
Tannhelsesekretær 27 000 487 300

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 005

Fagforbundet forhandler denne avtalen for medlemmer som jobber som tannhelsesekretærer, assistenter, konsulenter med videre på private tannlegekontorer. Avtalen forhandles med Den norske tannlegeforening og Virke som motparter. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?