Til hovedinnhold

Mønsteravtale for tannhelsesekretærer

Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere som jobber i private virksomheter. Denne avtalen var tidligere en del av Virke, men forhandles nå direkte med Den norske tannlegeforening.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Den norske tannlegeforening har blitt enige om ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer.

Alle får et generelt tillegg mellom 12 000 og 25 300 avhengig av stilling og ansiennitet. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. (Se tabell under.)

For tannhelsesekretærer fjernes, som i kommunal sektor, de to nederste ansiennitetstrinnene. Alle ansatte på disse trinnene heves til til det som var fireårstrinnet. Det betyr et veldig godt minstelønnsopprykk for alle nylig ansatte. Første ansiennitetsopprykk blir dermed etter seks år. 

Matpengesatsen for overtidsarbeid økes fra 90 til 96 kroner.

Partene er også enige om at begrensningen på ansiennitetstillegg for voksenopplæring utvides fra et halvt år til et år, samt at man får en lesedag før hver eksamen. 

Generelle tillegg og minstelønnssatser, gjeldende fra 1. mai 2022

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 324 900
Tannhelsesekretær 25 300 389 000
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 331 400
Tannhelsesekretær 17 800 389 000
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 334 200
Tannhelsesekretær 14 300 389 000
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 337 200
Tannhelsesekretær 14 300 393 200
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 345 300
Tannhelsesekretær 14 300 404 600
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 391 600
Tannhelsesekretær 14 300 448 400
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 431 400
Tannhelsesekretær 14 300 460 300

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 005

Fagforbundet forhandler denne avtalen for medlemmer som jobber som tannhelsesekretærer, assistenter, konsulenter med videre på private tannlegekontorer. Avtalen forhandles med Den norske tannlegeforening og Virke som motparter. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?