Mønsteravtale for tannhelsesekretærer

Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere som jobber i private virksomheter.

Mellomoppgjøret 2021

Tannlegeforeningen og Fagforbundet har blitt enige i årets lønnsforhandlinger. Partene er blitt enig om et generelt tillegg på mellom 11 000 og 15 600 med virkning fra 1. mai 2021.

Det betyr også nye minstelønnssatser som vist i tabellen under, med samme virkningsdato.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet har kommet til enighet med Den norske tannlegeforening/Virke om en ny tariffavtale for tannhelsesekretærer og assistenter. 

Avtalen betyr 1400 kroner i generelt tillegg til alle med virkning fra 1. mai, noe som gir en lønnsutvikling på nivå med det som ble gitt i kommunesektoren.

Partene er blitt enige om at det skal gis fri uten trekk i lønn onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12.00 (om virksomheten er stengt).

Ansatte skal også få tilbud om gratis årlig influensavaksine.

Tariffplakat som kan henges opp på arbeidsplassen

Virke 005

Fagforbundet forhandler denne avtalen for medlemmer som jobber som tannhelsesekretærer, assistenter, konsulenter med videre på private tannlegekontorer. Avtalen forhandles med Den norske tannlegeforening og Virke som motparter. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Generelle tillegg og minstelønnssatser, gjeldende fra 1. mai 2021

Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 11 000 312 900
Tannhelsesekretær 12 500 363 700
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 319 400
Tannhelsesekretær 13 600 371 200
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 322 200
Tannhelsesekretær 13 600 374 700
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 325 200
Tannhelsesekretær 13 600 378 900
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 333 300
Tannhelsesekretær 13 600 390 300
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 12 000 379 600
Tannhelsesekretær 13 700 434 100
Stillingsbeskrivelse Generelle tillegg Ny minstelønn
Assistent 13 900 419 400
Tannhelsesekretær 15 600 446 000
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?