Virke - Legesentre

Avtalen gjelder helsesekretærer og andre ansatte som er medlem i Fagforbundet ved legesentre

Hovedoppgjøret 2018 blir forhandlet til høsten.

 

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr 1.8.2017

Stilling Garantilønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 288 500
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 333 300
Stillinger m/ krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 353 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 376 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 415 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 489 800
Stilling Ansiennitetstillegg Utregnet tillegg for ansiennitet Utregnet laveste årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1,90 % 5 500 294 000
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 1,92 % 6 400 339 700
Stillinger m/ krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1,81 % 6 400 359 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1,97 % 7 500 383 700
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 2,00 % 8 400 424 200
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1,98 % 9 700 499 500
Stilling Ansiennitetstillegg Utregnet tillegg for ansiennitet Utregnet laveste årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 0,97 % 2 800 296 800
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 0,96 % 3 200 342 900
Stillinger m/ krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 0,90 % 3 200 362 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1,97 % 7 500 391 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 1,98 % 8 300 432 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1,14 % 5 600 505 100
Stilling Ansiennitetstillegg Utregnet tillegg for ansiennitet Utregnet laveste årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1,03 % 3 000 299 800
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 1,05 % 3 500 346 400
Stillinger m/ krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 0,97 % 3 500 366 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1,32 % 5 000 396 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 1,33 % 5 600 438 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 0,97 % 4 800 509 900
Stilling Ansiennitetstillegg Utregnet tillegg for ansiennitet Utregnet laveste årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2,78 % 8 100 307 900
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 3,40 % 11 400 357 800
Stillinger m/ krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 3,20 % 11 400 377 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 5,80 % 21 900 418 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 2,18 % 9 100 447 200
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1,02 % 5 000 514 900
Stilling Ansiennitetstillegg Utregnet tillegg for ansiennitet Utregnet laveste årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16,02 % 46 300 354 200
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 11,50 % 38 400 396 200
Stillinger m/ krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 10,85 % 38 400 416 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 5,35 % 20 200 438 300
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 5,33 % 22 200 469 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5,46 % 26 800 541 700
Stilling Ansiennitetstillegg Utregnet tillegg for ansiennitet Utregnet laveste årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12,80 % 37 000 391 200
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 1,48 % 5 000 401 200
Stillinger m/ krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1,39 % 5 000 421 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 4,82 % 18 200 456 500
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 4,23 % 17 600 487 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 10,30 % 50 500 592 200