Til hovedinnhold

Virke - Boligbyggelag

Avtalen gjelder ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere.

Mellomoppgjøret 2023

Godt resultat for boligbyggelag i Virke-oppgjøret

Fagforbundets medlemmer i boligbyggelag og en rekke andre private virksomheter får et lønnsopprykk på 7.50.- øre per time

Det gir et samlet lønnsopprykk på 14 625.- i årslønn.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Oppgjøret gis med virkning fra 1.4.2023.

Hele protokollen kan du lese her.

Virke 026

Tariffavtale for boligbyggelag. Mange som tidligere hadde avtale med SAMFO er nå på denne avtalen. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


Garantilønn gjeldende fra 1. april 2019 etter ansiennitet

StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875290 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875315 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875361 415
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875380 385
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875298 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875321 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875309 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875331 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875338 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875353 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?