Virke - Boligbyggelag

Avtalen gjelder ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og Virke ble ikke enige i lønnsoppgjøret for ansatte i boligbyggelag. Oppgjøret går dermed til mekling. 

Årets forhandlinger var krevende. Både koronapandemien og nedleggelsen av arbeidsgiverorganisasjonen Samfo tidligere i år satte preg på forhandlingene.

De fleste virksomhetene i Samfo har meldt seg inn i Virke. De to av avtalene innen denne sektoren (Samfos overenskomst for virksomheter i boligsamvirket og Overenskomsten for boligbyggelaget Usbl) vil opphører og det er nå er Virkes tariffavtale for boligbyggelag som er gjeldende.

Fagforbundets krav var økt kjøpekraft for medlemmene, samt å opprettholde opparbeidede rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene som har vært omfatta av Samfos avtaler. Virke ville hverken møte disse kravene eller de økonomiske kravene. Dermed kom partene ikke til enighet.  

Dato for mekling er ikke satt.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Garantilønn gjeldende fra 1. april 2019 etter ansiennitet

Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 290 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 315 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 361 415
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 380 385
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 298 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 321 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 309 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 331 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 338 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 353 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -