Til hovedinnhold

Virke - Boligbyggelag

Avtalen gjelder ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere.

Mellomoppgjøret 2023

Godt resultat for boligbyggelag i Virke-oppgjøret

Fagforbundets medlemmer i boligbyggelag og en rekke andre private virksomheter får et lønnsopprykk på 7.50.- øre per time

Det gir et samlet lønnsopprykk på 14 625.- i årslønn.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Oppgjøret gis med virkning fra 1.4.2023.

Hele protokollen kan du lese her.

Hovedoppgjøret 2022

Generelt tillegg utgjør 11.800 kroner til alle omfattet av avtalen.

Betydelig heving av minstelønnssatsene.

Mindre endringer i bestemmelsene om dødsfall og etterlønn som følge av overgangen for Samfos medlemsvirksomheter inn på boligbyggelagavtalen i 2020.

Det innføres bestemmelser om erstatning ved yrkesskader/yrkessykdom.

Enighet om rett til velferdspermisjon ved flytting til ny bopel. Det er en utvidelse av dagens velferdspermisjon for flytting.

Partene skal se på reisevirksomheten i tariffperioden, i lys av gjeldende arbeidstidsregulering.

Nå går oppgjøret til uravstemning blant medlemmene.

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

Virke 026

Tariffavtale for boligbyggelag. Mange som tidligere hadde avtale med SAMFO er nå på denne avtalen. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


Garantilønn gjeldende fra 1. april 2019 etter ansiennitet

StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875290 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875315 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875361 415
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875380 385
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875298 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875321 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875309 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875331 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
StillingerLønnstilleggGarantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875338 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå4 875353 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning4 875-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875-
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?