Virke - Boligbyggelag

Avtalen gjelder ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere.

Mellomoppgjøret i 2019

I mellomoppgjøret har det på Virkes områder blitt enighet om en avtale på linje med LO/NHO-oppgjøret. 

Det generelle lønnstillegget blir kr. 2,50 i timen, dvs. kr. 4 875 i året, med virkning fra 1. april.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Garantilønn gjeldende fra 1. april 2019 etter ansiennitet

Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 290 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 315 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 361 415
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 380 385
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 298 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 321 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 309 385
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 331 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -
Stillinger Lønnstillegg Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 4 875 338 635
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 4 875 353 635
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 4 875 -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 4 875 -