Virke - Boligbyggelag

Avtalen gjelder ansatte i boligbyggelag, som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, tekniske ledere og håndverkere.

Ved hovedoppgjøret 2018 har det på Virkes områder i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer LO/NHO-oppgjøret.

Det generelle lønnstillegget blir kr. 1,30 i timen, dvs. kr. 2 535 i året, med virkning fra 1. april. 

Ytterligere tillegg kan gis under lokale forhandlinger.

Virke følger LO/NHO-avtalen når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

Virke 026

Tariffavtale for boligbyggelag. Avtaletekster er ikke ferdig ennå derfor har vi lagt ut den forrige avtalen og protokollen. Avtalen vil bli oppdatert så fort ny avtaletekst foreligger.Garantilønn gjeldende fra 1. mai 2018 etter ansiennitet

Stillinger Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 285 760
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 310 760
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 356 540
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 375 510
Stillinger Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 293 510
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 316 760
Stillinger med krav om høgskoleutdanning -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning -
Stillinger Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 304 510
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 326 760
Stillinger med krav om høgskoleutdanning -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning -
Stillinger Garantert lønn
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 333 760
Stillinger med krav om fagbrev/ tilsvarende utdanningsnivå 348 760
Stillinger med krav om høgskoleutdanning -
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning -