Virke - Apotek

Avtalen gjelder ansatte ved apotek - apotekteknikere og apotekmedarbeidere

Ved hovedoppgjøret 2018 har det på Virkes områder i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer LO/NHO-oppgjøret.

Det generelle lønnstillegget blir kr. 3,75 i timen, dvs. kr. 7 312,50 i året, med virkning fra 1. april.

I avtalen for apotek er det bestemt at kr. 0,05 av det generelle tillegget settes av til opplysnings- og utviklingsfondet.

Ytterligere tillegg kan gis under lokale forhandlinger.

Virke slutter seg til LO/NHO-avtalen når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

Resultatet sendes ut til uravstemning. Medlemmene vil motta dokumenter for dette. Fristen for å stemme er 30. mai. LO anbefaler å stemme for avtalen.

Virke 018

Den ferdige avtaleteksten er ikke ferdig - derfor ligger fortsatt avtalen for 2016-2018 til nedlasting. Vi oppdaterer dokumentet så fort det foreligger; fram til da må dere lese den forrige avtalen og protokollen for å få oversikt.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2018

Stillingsbenevnelse Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 7 312,50 321 212,50
Apotekmedarbeider 7 312,50 291 212,50
Stillingsbenevnelse Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 7 312,50 331 212,50
Apotekmedarbeider 7 312,50 291 212,50
Stillingsbenevnelse Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 7 312,50 346 212,50
Apotekmedarbeider 7 312,50 291 212,50
Stillingsbenevnelse Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 7 312,50 366 212,50
Apotekmedarbeider 7 312,50 341 212,50