Til hovedinnhold

Virke - Apotektekniker og apotekmedarbeider

Avtalen om lønn og rettigheter gjelder ansatte ved apotek - apotekteknikere og apotekmedarbeidere.

Mellomoppgjøret 2023

Godt resultat for apotekansatte i Virke-oppgjøret

Fagforbundets medlemmer i apotek en rekke andre private virksomheter får et lønnsopprykk på 7.50.- øre per time. Ansatte i apotek får også et lavtlønnstillegg på 3.- kroner per time.

Det gir et samlet lønnsopprykk på til sammen 20 475. – kroner.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Oppgjøret gis med virkning fra 1.4.2023.

Hele protokollen kan du lese her.

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2021

Stillingsbenevnelse Tillegg fra Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 342 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 312 760
Stillingsbenevnelse Tillegg Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 352 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 312 760
Stillingsbenevnelse Tillegg Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 367 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 312 760
Stillingsbenevnelse Tillegg Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 387 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 362 760
Virke 018

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2016-2018

Protokoller:

Protokoll Virke apotek hovedoppgjøret 2020
Protokoll Virke - mellomoppgjøret 2021

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?