Virke - Apotektekniker og apotekmedarbeider

Avtalen om lønn og rettigheter gjelder ansatte ved apotek - apotekteknikere og apotekmedarbeidere.

Mellomoppgjøret i 2019

I mellomoppgjøret har det på Virkes områder blitt enighet om en avtale på linje med LO/NHO-oppgjøret. 

Lønnstillegget (som inkluderer et lavlønnstillegg på 2 kr per time) blir kr. 4,50 i timen, dvs. kr. 8 775 i året, med virkning fra 1. april.

Virke 018

Den ferdige avtaleteksten er ikke ferdig - derfor ligger fortsatt avtalen for 2016-2018 til nedlasting. Vi oppdaterer dokumentet så fort det foreligger; fram til da må dere lese den forrige avtalen og protokollen for å få oversikt.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg (fra 01.04.19) og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2018

Stillingsbenevnelse Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 4,50 per time 321 212,50
Apotekmedarbeider 4,50 per time 291 212,50
Stillingsbenevnelse Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 4,50 per time 331 212,50
Apotekmedarbeider 4,50 per time 291 212,50
Stillingsbenevnelse Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 4,50 per time 346 212,50
Apotekmedarbeider 4,50 per time 291 212,50
Stillingsbenevnelse Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Apotektekniker 4,50 per time 366 212,50
Apotekmedarbeider 4,50 per time 341 212,50