Virke - Apotektekniker og apotekmedarbeider

Avtalen om lønn og rettigheter gjelder ansatte ved apotek - apotekteknikere og apotekmedarbeidere.

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time. I tillegg er partene enige om et lavlønnstillegg på en krone, samt et utjeningstillegg på ytterligere en krone; tilsammen 4,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2021

Stillingsbenevnelse Tillegg fra Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 342 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 312 760
Stillingsbenevnelse Tillegg Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 352 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 312 760
Stillingsbenevnelse Tillegg Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 367 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 312 760
Stillingsbenevnelse Tillegg Garantert årslønn
Apotektekniker 4,25 per time 387 760
Apotekmedarbeider 4,25 per time 362 760
Virke 018

Den ferdige avtaleteksten er ikke ferdig - derfor ligger fortsatt avtalen for 2016-2018 til nedlasting. Vi oppdaterer dokumentet så fort det foreligger; fram til da må dere lese den forrige avtalen og protokollen for å få oversikt.