Til hovedinnhold

Turnuskalkulator

Kalkulatoren beregner reduksjon i arbeidstid per uke og ny ukentlig arbeidstid. Det må fylles ut antall uker for turnusperioden og stillingens størrelse. For hver vakttype må det oppgis antall vakter samt klokkeslett fra og til.

Dersom minimumsgrensen på 33,6 timer nås kan det være hensiktsmessig å sjekke om turnusen bør endres.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til at arbeid minst hver tredje søndag og at både dag-, kvelds- og nattevakter må være innarbeidet i turnusen. 

Viktige hjelpedokumenter :

Oversikt tilleggstid søn- og helgedager

Spekters retningslinjer for tredelt turnus

Kommentarer til retningslinjer (Spekter)

Spørsmål kan rettes til Forhandlingsenheten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?