Til hovedinnhold

Lønnsløft for kirkelig sektor

Forhandlingsutvalget i Fagforbundet

Forhandlingsutvalget i Fagforbundet (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og andre LO-forbund innen kirkelig sektor, har forhandlet fram ny tariffavtale og sikret lønnsøkning for alle ansatte. Resultatet sikrer en god lavlønnsprofil både for ansatte i felles- og menighetsråd og i rettssubjektet Den norske kirke.

13.06.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 13.06.2024

Fagforbundet prioriterte lavtlønte og styrking av arbeidet med heltidskultur i forhandlingene.

– Vi mener vi har lyktes med å sikre alle ansatte bedre lønn. Det har vært viktig å øke tilleggene på gravplasskolen og kirketjenerskolen, og det har vi fått til, sier Karianne Hansen Heien, forhandlingsleder i Fagforbundet og LO-forbundene.

Med virkning fra 1. mai 2024 får alle et generelt lønnstillegg på minst 21 700 kroner. Ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn (kap. 4.6) får et tillegg på 4,1 prosent av lønna og ansatte i kap, 4.7 får et tillegg på minimum 3,85 prosent av lønna. Minimumstillegget 24 500 kroner. Garantilønna økes tilsvarende.

Det er også avsatt midler til lokale forhandlinger i rettssubjektet Den norske kirke.

– Vi har sikret en høyre startlønn for ufaglærte ved å slå sammen ansiennitetstrinn. Vi er fornøyde med å ha oppnådd et oppgjør som er i tråd med frontfagsramma, sier Karianne Hansen Heien.

Lønnstilleggene er brutto, og deltidsansatte får tillegg beregnet forholdsmessig. LO-forbundene i kirkelig sektor inkluderer Fagforbundet, FO og Creo.

Les mer på tariffsidene

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?