Enighet i mellomoppgjøret for kirka

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - for ansatte i bispedømmene og kirkerådet.

22.06.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 23.06.2017

Partene hadde satt av to dager til forhandlingene i årets mellomoppgjør med KA, med oppstart torsdag 22.juni. Først fredag ettermiddag kom partene til enighet. 

Last ned og heng opp: Tariffplakat til arbeidsplassen

Oppgjøret gjelder for Fagforbundets medlemmer i rettssubjektet Den norske kirke, herunder bispedømmene og kirkerådet. Fagforbundet har forhandlet på vegne av prester, konsulenter, rådgivere, seniorrådgivere med flere. 

På linje med andre områder

Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas, er fornøyd med at partene kom til enighet i årets mellomoppgjør. 

- Det har vært to krevende dager med forhandlinger. Vi har kommet til et resultat som er på samme størrelse som sammenlignbare områder, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas. 

Det økonomiske resultatet

Samlet sett er rammen for dette oppgjøret på størrelse med sammenlignbare områder.

  • Det ble avtalt et generelt tillegg på 1,09 prosent for alle – gjeldende fra 01.05.2017.
  • Det er avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger – gjeldende fra 01.11.2017.

Lokal lønnspolitikk

Rettssubjektet Den norske kirke er et nytt tariffområde etter å ha blitt overført fra staten til KA. Dette betyr nye rammevilkår som igjen betyr at en må lage en ny lokal lønnspolitikk før lokale lønnsforhandlinger kan starte opp til høsten. 

Krever partssammensatt utvalg

Fagforbundet krever i likhet med de andre arbeidstakerorganisasjonene et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan behovene lokalt best kan imøtegås fram mot neste tariffoppgjør. 

Fullstendig protokoll kommer på et senere tidspunkt. 

Om KA

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale.